-

Regulament concurs

“Safety Never Been So Fun”

 

 

Art. 1  Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului “Safety Never Been So Fun” este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dna Lavinia Nita – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C Safety Broker, nici rudele de gradul întâi (părinţi, copii) .

Pentru a putea participa la Concurs,...

-

Regulamentul Campaniei`` Time to ... Explore the World ``

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei `` Time to ... Explore the World `` este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin Lavinia Nita –  Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajatii Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor...

-

 

 Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei ``Masinile se conduc, viata se traieste, acum le poti asigura pe ambele `` este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile –  Președinte Consiliu de Administrație.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajatii Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează...

-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dna. Lavinia Nita – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament, si care vor încheia, in perioada campaniei, polițe noi de Asigurare facultativa pentru Locuinte la Asirom - New Business.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY...

-

#mySafety powered by Safety Broker te asigura ca mergi la UNTOLD!

 

Art. 1  Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului `` mySafety powered by Safety Broker te asigura ca mergi la UNTOLD `` este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C Safety Broker, nici rudele de gradul întâi (părinţi, copii) .

...

-

Regulamentul Campaniei

                                    ” Experiente fara griji cu Casco START si Casco COMPLET de la Euroins ”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A, persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dna. Lavinia Nita – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament, si care vor încheia, in perioada campaniei, polițe tip CASCO START si CASCO COMPLET la Euroins ....

-

Regulamentul Campaniei

                                                             „Asigurari cu grija, Calatorii cu miza!”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Asigurari cu grija, Calatorii cu miza!”  este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A, persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, partenerii si angajatii Safety Broker la nivel național care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei...

-

REGULAMENT CONCURS AEGON – Fii Precaut

 

 

 

Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator"). Scopul prezentului Regulament (denumit in continuare ,,Regulament/Regulament Oficial”) este de a stabili conditiile de participare la Concurs  Aegon – Fii Precaut   (denumit in continuare ,,Concurs”) si modul  in care se primesc premiile. Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori....
-

Regulamentul Campaniei

                                                 „Cu “Take Care” si “Vital Care” ai surplus in portofel!”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei  „Cu “Take Care” si “Vital Care” ai surplus in portofel!” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile –  Presedinte Consliului de Administratie.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu:

Signal Iduna Asigurare Reasigurare

Str. Gara Herastrau, nr 2,

sector 1, 014462, București

 

Art. 2  Drept de participare...

-

REGULAMENT CONCURS AEGON – Fii Precaut

 

 

 

Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator"). Scopul prezentului Regulament (denumit in continuare ,,Regulament/Regulament Oficial”) este de a stabili conditiile de participare la Concurs  Aegon – Fii Precaut   (denumit in continuare ,,Concurs”) si modul  in care se primesc premiile. Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor...
-

Campania lunii FEBRUARIE 2022:

”Găsește polița pereche pentru clienții tăi!”

Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator"). Scopul prezentului Regulament (denumit in continuare ,,Regulament/Regulament Oficial”) este de a stabili conditiile de participare la Concurs Aegon Campania Lunii FEBRUARIE 2022 – ”Găsește polița pereche pentru clienții tăi!” (denumit in continuare ,,Concurs”) si modul  in care se primesc premiile. Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora...
-

Regulamentul Campaniei

`` Time to say ... Dubai ``

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei `` Time to say ... Dubai `` este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile –  Președinte Consiliu de Administrație.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajatii Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din...

-

REGULAMENT CONCURS AEGON

PRÂSLEA – Super Star 2022

 

Organizatorul si Regulamentul Oficial al Concursului Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator"). Scopul prezentului Regulament (denumit in continuare ,,Regulament/Regulament Oficial”) este de a stabili conditiile de participare la Concurs AEGON PRÂSLEA – Super Star 2022 (denumit in continuare ,,Concurs”) si modul  in care se primesc premiile. Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a...
-

Regulamentul Campaniei

                                                             `` Castiga Premii Smart cu Safety Broker ``

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei `` Castiga Premii Smart cu Safety Broker `` este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajatii Safety Broker la nivel național care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei...

-

Regulamentul Campaniei

                                                        „Aventura te asteapta cand e casa asigurata!”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei este compania de brokeraj SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu societatiile de asigurare care au in portofoliu acest produs.

 

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, precum si angajati ai Safety Broker la nivel național, care detin cod RAF si certificare IMA valabila  si care accepta si respecta...

-

Regulamentul Campaniei

``Primavara aceasta si noi gandim Uniqa``

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei ``Primavara aceasta si noi gandim Uniqa`` este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși...

-

Regulamentul Campaniei

„Experimentează o croaziera epica”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Experimentează o croaziera epica” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze ca si companie de brokeraj de către ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajati ai Safety Broker la nivel național, care detin cod RAF si certificare IMA valabila si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei...

-

Regulamentul Campaniei

„Experimentează o croaziera epica”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Experimentează o croazieră epică” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze ca si companie de brokeraj de către ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajati ai Safety Broker la nivel național, care detin cod RAF si certificare IMA valabila si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei...

-

Regulamentul Campaniei

„Experimentează o croaziera epica”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Experimentează o croaziera epica” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze ca si companie de brokeraj de către ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajati ai Safety Broker la nivel național, care detin cod RAF si certificare IMA valabila si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei...

-

1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului ,,Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App”, denumita in continuare „Campania”, este Safety Broker de Asigurare SRL (denumit in continuare “Organizatorul”), persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

2.DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu data de 10.02.2021 si pana in data de 15.02.2021, ora 19.00.

3. PARTICIPANTI la Concursul ,,Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App”

3.1. La concursul ,,Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App” poate participa orice persoana fizica care respecta pasii de participare detaliati in prezentul regulament...

-

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului `` O Surpriza pentru Moș Crăciun `` (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 15.12.2020, ora 10.00  și se va desfășura până la data de 21.12.2020, ora 18.00.

 

CONCURSUL se desfășoară la sediul  SAFETY BROKER.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La Concurs pot participa în mod automat toți copiii angajațilori și...

-

Art. 1  Organizatorul Concursului

Organizatorul Concursului este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizat in parteneriat cu:

Grawe Romania Asigurare SA

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/263/2001 , CUI 8398697

Registrul Asigurătorilor nr.  036/10.04.2003

Telefon: +40 (21) 312 60 03, Fax: 40 (21) 312 50 44

E-mail: office@grawe.ro

Organizatorul împreună cu Partenerul vor derula Concursul pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

Art. 2  Drept de participare

 Se califica pentru a participa la prezentul Concurs fiecare  asistent...

-
Organizatorul si regulamentul oficial al concursului Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912,  reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator"). Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul  in care se primesc premiile. Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul...
-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei  este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții persoane fizice si juridice (inspectori Safety Broker avizati de catre City Insurance), parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament si care acordă clienților asistenta in derularea solicitărilor de despăgubiri (deschidere dosare de dauna), prin intermediul APLICATIEI CityinsClaimsAssist , (RCA, CASCO Si Locuinte) la City Insurance, in perioada campaniei.

...
-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament, si care vor încheia, in perioada campaniei, polițe tip CASCO Perfect Cover si asigurari facultative de locuinta  la City Insurance .

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la...

-

 

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Toamna se numara lead-urile...iarna se numara surprizele” este compania SAFETY CREDIT S.R.L., persoana juridică romana, cu sediul social in Calea Giulești nr. 8D, etaj 2, sector 6, Mun. București, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/5676/29.04.2013, Cod Unic de Înregistrare RO16250070, (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal de dl. Busu Constantin Claudiu, Administrator.

Organizatorul este Partener Safety Broker de Asigurare SRL, iar Concursul se adresează rețelei de vânzări a Partenerului.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  si angajații ai Partenerului la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de...

-

REGULAMENT CONCURS AEGON 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului 1.1 Concursul este organizat si desfasurat de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A., cu sediul in str. Woloska 5, 02-675 Warszawa, Polonia, număr de ordine în Registrul Asigurătorilor RX-912, reprezentat pe teritoriul României de AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia - Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, Nr. O.R.C.: J12/3192/2011, CUI: 29501352, reprezentata legal prin D-na SINZIANA MAIOREANU in calitate de Director General. (denumita in continuare "Organizator"). 1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul in care se primesc premiile. 1.3 Prin participarea la concurs, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si a eventualilor castigatori. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut...

-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Hai liberare!” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament, si care vor încheia, in perioada campaniei, polițe tip CASCO la Gothaer Asigurari si Reasigurari  de minim 10.000 Euro PBS.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie...

-

Regulamentul Campaniei

„RCA la tine acasa”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „„RCA la tine acasa” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa functioneze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizat in parteneriat cu societatiile de asigurare care au in portofoliu acest produs.

 

Art. 2  Drept de participare

La acesta sunt inscrisi in mod automat toti asistentii in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajati ai Safety Broker la nivel national, care detin cod RAF si certificare IMA valabila si care accepta si respecta conditiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Loca...

-

REGULAMENT CONCURS

” La placinte inainte… cu dovleac, sa tineti minte!”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului” La placinte inainte … cu dovleac, sa tineti minte!”

 (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 30.10.2019, ora 09.00 si va fi valabil pana la data de 01.11. 2019, ora 17.30

CONCURSUL se desfășoară la sediile sucursalelor SAFETY BROKER din toata tara.

3. CONDITII DE...

-

REGULAMENT CONCURS

``Cel mai #safety1st dovleac!”

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului `` Cel mai #safety1st dovleac!`` (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 30.10.2019, ora 09.00 si va fi valabil pana la data de 31.10.2019, ora 17.30

CONCURSUL se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale asistenților in brokeraj ai SAFETY BROKER.

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS...

-

Regulamentul Campaniei

                                                 „Ai grija de sănătate...daca vrei s-ajungi departe”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei  „Ai grija de sănătate...daca vrei s-ajungi departe” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu:

Signal Iduna Asigurare Reasigurare

Calea Floreasca 60, etaj 8,

sector 1, 014462, București

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod...

-

Regulamentul Concurs

10 ani împreună - 10000 RON CASH”

 

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului 10 ani împreună – 10.000 Ron CASH” este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2 DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

In concurs sunt înscriși in mod automat toți clienții Safety Broker de Asigurare din județele Harghita si Covasna, persoane fizice care accepta si respecta condițiile...

-

Regulamentul Concurs

``Luna Asigurarilor de Locuinta``

 

Art. 1 Organizatorul Concursului

Este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2 Drept de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să dețină un cont de Facebook si/sau...

-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Toamna se numara lead-urile...iarna se numara surprizele” este compania SAFETY CREDIT S.R.L., persoana juridică romana, cu sediul social in Calea Giulești nr. 8D, etaj 2, sector 6, Mun. București, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/5676/29.04.2013, Cod Unic de Înregistrare RO16250070, (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal de dl. Busu Constantin Claudiu, Administrator.

Organizatorul este Partener Safety Broker de Asigurare SRL, iar Concursul se adresează rețelei de vânzări a Partenerului.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajații ai Partenerului la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

...
-

Regulamentul Concurs

``Ai vibe-ul distractiei de la UNTOLD asigurat prin Safety Broker``

 

Art. 1  Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului ``Ai vibe-ul distractiei de la UNTOLD asigurat prin Safety Broker`` este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

...
-

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului Have Fun & Travel Safe" este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2 Drepturi și Condiții de participare

Concursul este accesibil tuturor vizitatorilor festivalului UNTOLD, persoane fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament...

-

Regulamentul Campaniei

Si noi …. iubim mașinile!

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Si noi …. iubim mașinile!” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice,...

-

           REGULAMENT CONCURS

 

Organizatorul si regulamentul oficial al concursului Organizatorul concursului (denumita in continuare “Concurs”, respectiv “Organizatorul”) este Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti, societate romana, cu sediul in str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J12/3192/2011  CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 0130 1202 C659 64XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 0264 224 200. Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul in care se primesc premiile. Temeiul legal Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata concursului, aria de desfasurare si dreptul de participare Concursul se desfasura pe tot teritoriul Romaniei, in perioada 12 decembrie 2018– 31 martie 2019 si include produsul Optimist si Diagnose.me. Participantii la concurs sunt angajati sau colaboratori ai Safety...
-
REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Eurolife – Let’s rock the contest

Art. 1. ORGANIZATORUL

(1) Organizatorul Campaniei  Eurolife – Let’s rock the contest! este Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, clǎdirea Olympus, camera 2.06, et. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3247/2007, Cod Unic de Inregistrare 21112449, autorizata pentru functionare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr. 578/2007, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub numarul RA/060/2007, avand nr. de inregistrare in Registrul ANSPDCP de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal 4465, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

(2) Derularea campaniei promotionale, conform regulilor din prezentul regulament, este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta, conform articolului 4 din...

-

REGULAMENT CAMPANIE

Vacanta 2019? Oriunde vrei tu!

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Campaniei “Vacanta 2019? Oriunde vrei tu!” (denumita in continuare “CAMPANIA”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu:

ERGO Asigurări SA

București, SOS București Ploiești, nr. 1A, et. 4, Unitatea 4A si 4B, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8893/2007, CUI 21697068

Registrul Asigurătorilor...

-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Pregăteste-te de o escapadă vara asta” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridică română cu sediul social în București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizată să funcționeze de ASF în baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata în Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumită în cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentată legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

Prezentul Concurs este realizat în parteneriat cu:

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A

Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, CUI 10392742,

Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia de Autorizare nr. 9 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/2003

Telefon: +40 21.231.00.79, Fax: +40 21.231.04.42,

E-mail: office@cityinsurance.ro

 

...
-

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Descoperă Cuba” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

 

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A

Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3150/31.03.1998, CUI 10392742,

Autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor prin Decizia de Autorizare nr. 9 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-008/2003

Telefon: +40 21.231.00.79, Fax: +40 21.231.04.42...

-

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Tu cum vezi vacanta ideala?” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

Allianz-Tiriac Asigurări

Căderea Bastiliei 80-84

București, Sector 1, Romania 

Telefon 021 2082 222 / Fax. 021 2082 211

E-mail: info@allianztiriac.ro

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți angajații și asistenții în brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care emit în perioada...

-

Regulamentul Campaniei

Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider

 

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Călătorește in timp cu noul Fiat 124 Spider” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

 

EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.

CUI:5328123

ONRC: J23/2823/ 2011

Autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara RA-010/04.10.2003 

Sos....

-

REGULAMENT CONCURS

Iepurașul Safety te trimite in Vacanta de Paști

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “ Iepurașul Safety te trimite in Vacanta de Paști” (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul...

-

REGULAMENT CONCURS

``CEL MAI FIOROS DOVLEAC, marca Safety Broker``

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ``CEL MAI FIOROS DOVLEAC, marca Safety Broker`` (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 26.10.2017, ora 10.00  si va fi valabil pana la data de 30.10.2017, ora 15.00.

CONCURSUL se desfășoară la sediile SAFETY BROKER...

-

REGULAMENT CONCURS

Nopți Arabe in Dubai

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Nopți Arabe in Dubai” (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizat in parteneriat cu:

Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A

Str. Constantin Aricescu, Nr. 5-7, Parter-Demisol...

-

Desi experienta #UNTOLD s-a incheiat #distractiainsiguranta pentru Dornea Diana Mihaela abia acum incepe!

Castigatorii concursului "Have Fun and Safe Travel" organizat de Safety Broker la UNTOLD sunt: - Premiul I - Dornea Diana Mihaela, un voucher de calatorie in valoare de 300 euro; - premiul II - Tudor Oana, un aparat foto marca Nikon Coolpix A100;- premiului III - Oltean Claudiu, o baterie externa marca Interphone. Detaliile si regulamentul concursului sunt disponibile pe www.safetybroker.ro Felicitari tuturor castigatorilor! Va dorim sa aveti parte de experiente unice in fiecare zi!

-

REGULAMENT CONCURS

“Have fun & safe travel”

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

Organizatorul Concursului “Have fun & safe travel” (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

 

CONCURSUL va începe in data de 03.08.2017, ora 12. 00 si va fi valabila pana la data de 06.08.2017, ora 12.00 a.m..

 

CONCURSUL se va desfășura in cadrul Festivalului UNTOLD 2017, mai exact in oricare dintre locațiile din Cluj-Napoca unde se desfășoară...

-

Regulamentul Campaniei

City Break in Londra

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei City Break in Londra este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

 Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, angajatii si partenerii Safety Broker care accepta si respecta condițiile...

-

Regulamentul Campaniei

Partie la Distractie  

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „ Partie la Distractie ” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizata in parteneriat cu:

C. Asigurarea Româneasca – ASIROM VIG S.A.

Bulevardul Carol nr 31-33...

-

Regulamentul Campaniei

                                                             „ Provocare de la microasigurare ”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Provocare de la microasigurare” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu:

 ...

-

Regulamentul Campaniei  "Asigura-te ..... ca vei fi asigurat".

Art. 1  Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

La campania "Asigura-te ..... ca vei fi asigurat"  poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, client sau potențial client Safety Broker, care achiziționează pe perioada Campaniei o poliță de asigurare CASCO, la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER –  si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament. Nu au drept de participare angajații SAFETY BROKER precum si membrii de gradul I ai familiilor lor. Prin participarea la aceasta campanie, se considera acceptata automat intrarea asiguratului in baza de date a companiei SAFETY BROKER.

Art. 3  Loca...

-

Regulamentul Concursului:"Cel Mai Frumos Ou Incondeiat de Paste"

1. Organizatorul concursului:

 Safety Broker De Asigurare

2. Drept de participare:

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

3. Durata concursului:

Marti 26  Aprilie - Duminica 1 Mai

4. Mecanismul concursului:

Fiecare participant la concurs trebuie sa :

 -trimita pe adresa de e-mail concurs@safetybroker.ro o poza cu un ou incondeiat si personalizat cu logo-ul Safety Broker.

5. Premiul concursului

- o excursie in valoare de 300 de EURO

6. Inmanarea premiului

- Premiul va fi inmanat pana pe data de  31.05.2016

Mult succes si inspiratie tuturor participantilor!

-

Regulamentul Campaniei " Calatoreste fara griji..."

Organizatorul Campaniei "Calatoreste fara griji..." este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

In campanie sunt inscrisi in mod automat toti vanzatorii reprezentanti ai Safety Broker, respectiv ai Partenerilor SAFETY BROKER care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei `` Calatoreste fara griji ...`` este 22 iunie – 30 septembrie 2015. După data de 30 septembrie 2015, achiziționarea produselor menționate in prezentul ...

-

Regulament campanie - " Casa TA....in siguranță "

Art. 1  Organizatorul concursului

Organizatorul Campaniei CASA TA....in siguranță” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

In Campania CASA TA....in siguranță” sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național care încheie polițe din vânzarea produsului – asigurarea facultativa de locuință  „Casa Ta”, „Caminul Meu”, „Casuta Noastra” in perioada de desfășurare a prezentei campanii si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta...

-

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE A BRANDULUI BCR ASIGURARI DE VIATA VIG A PRODUSELOR DE ASIGURARE DE ACCIDENTE PERSOANE DISTRIBUITE PRIN INTERMEDIUL BROKERILOR DE RETAIL (denumita in continuare „Regulament) 

Sectiunea 1 - Organizatorul campaniei  

1.1 Organizatorul campaniei promotionale este BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA, cu sediul in Bucuresti, str. Rabat, nr. 21, Etaj 2, 3 si 4, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. nr. J40/ 17847/2005, CUI 18066920, societate pe actiuni, administrata in sistem dualist cu un capital social subscris si varsat integral in valoare de 150.856.300 LEI, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA_055/28.11.2005 si ca Operator de date cu caracter personal nr. 48222(denumita in continuare „Organizatorul") 

1.2 Campania promotionala denumita in continuare „Campania", se va derula sub prevederile prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Obiectivul Campaniei it constituie promovarea brandului BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA , a produselor de asigurare de accident persoane in randul clientilor urmatorilor Brokeri de asigurare: Transilvania Broker, Campion Broker, Safety Broker si Inter Broker, (denumiti in...

-

Regulamentul Campaniei

Art. 1  Organizatorul concursului

Organizatorul Campaniei Cu siguranța, poți pleca in vacanța!” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

In Campania Cu siguranța, poți pleca in vacanța!” sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care încheie din aplicația 24Broker polițe de asigurare facultativa tip locuința ACL si Travel MCS de minim 1.500,00 Euro/emitent (cod RAF) prime încasate (polițe facultative locuința ACL si/sau Travel MCS...