Detalii Asigurare

În baza poliţei de asigurare, a condiţiilor generale, a clauzelor speciale anexate poliţei şi în schimbul primei de asigurare încasată, Asigurătorii asigură vehiculele înmatriculate/ înregistrate în România, deţinute/utilizate de persoane care au domiciliul/ reşedinţa/ sediul în România, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor menţionate mai jos. Calitatea de proprietar sau de utilizator trebuie să rezulte din cartea de identitate a vehiculului, respectiv dintr-un raport juridic contractual (închiriere, leasing, comodat etc.) încheiat cu proprietarii de drept.

CUM SE ÎNCHEIE O ASIGURARE CASCO

1. Ce am nevoie pentru a încheia o asigurare CASCO:

  • calcularea bugetului disponibil;

  • evaluarea riscurilor;

  • acces la documentele auto;

  • documentele companiei de leasing;

2. La ce trebuie să fii atent atunci când închei o asigurare CASCO:

  • declararea elementelor sau faptelor ce nu sunt în conformitate cu realitatea vor duce la anularea poliţei în cazul în care vei avea o daună;

  • să verifici ofertele mai multor companii de asigurare înainte de a alege (exista posibilitatea de a găsi o ofertă mai bună cu aceleaşi acoperiri);

  • să te asiguri că în momentul prezentării maşinii la inspecţia de risc, aceasta să fie curată pentru a nu ascunde eventualele avarii;

  • inspecţia de risc este obligatorie pentru a putea fi validată poliţa ta;

  • informaţiile transmise agentului constatator pentru inspecţia de risc, trebuie să fie cât mai detaliate/complete pentru a evita o eventuală anulare a poliţei în caz de daună.

PREVEDERI GENERALE FISCALE

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA .

Orice indemnizaţie de asigurare aferentă contractului de asigurare şi clauzelor adiţionale nu este supusă impozitului pe venit. Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea acestuia).

Riscuri Asigurate

1. FLEXA:

a. Incendiu/ Trăsnet/ Explozie/ Căderea aparatelor de zbor pe vehiculul asigurat, a unor părţi ale acestora sau a obiectelor transportate sau impactul cu acestea, cu excepţia dispozitivelor explozive;

2. BOOM sonic - acţiunea directă a presiunii generate de spargerea zidului sonic de către o aeronavă;

3. CATASTROFE NATURALE - evenimente provocate de următoarele calamităţi naturale:

a. cutremur de pământ

b. furtună

c. inundatie din cauze naturale

d. alunecare de teren

4. FENOMENE ATMOSFERICE - grindină, uragan;

5. GREUTATEA STRATULUI de zapadă, de gheaţă sau avalanşă;

Suplimentar faţă de aceste riscuri se pot adăuga:

6. Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, exceptând pagubele produse exclusiv suprafeţelor vitrate. Pentru asigurarea crăpării, fisurării, ciobirii şi/sau zgârierii suprafeţelor vitrate, chiar dacă nu au intervenit riscurile asigurate poate exista o clauză;

7. Pagubele produse de acţiunea animalelor (ex: acţiunea rozătoarelor, etc);

8. Furt total (furtul integral al vehiculului);

9. Furt prin efracţie şi/sau tâlhărie - pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt prin efracţie şi/sau tâlhărie;

10. Vandalism - spargerea geamurilor, tăierea cauciucurilor, scrijelirea suprafeţelor exterioare, etc.

11. De regulă, evenimentele produse în sectoare de drum sau în zone interzise circulaţiei publice, inclusiv în câmp agricol, sunt acoperite numai pentru vehiculele special construite şi destinate circulatiei pe astfel de drumuri;

12. Cheltuielile suplimentare - în limita unui procent din suma asigurată a vehiculului şi a tipurilor de acoperiri deţinute de Asigurat, Asiguratorul poate despăgubi şi Cheltuielile suplimentare, dovedite cu acte, efectuate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:

- transportul vehiculului avariat, pe teritoriul României în scopul salvării sau reparării lui, dacă vehiculul nu poate fi deplasat prin forţă proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparaţii de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparaţia sau până la locul obișnuit de parcare, la nivelul cheltuielilor de transport percepute de societăţile specializate;

- înlocuirea întregului set de închidere, chei – butuc yală şi dupa caz, în funcţie de modelul constructiv, buşonul rezervorului de combustibil şi/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia;

- pagubele produse vehiculului/echipamentelor suplimentare asigurate, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta sau a persoanelor imobilizate în vehicul;

- conservarea şi limitarea pagubelor, rezultate în urma producerii unor riscuri cuprinse în asigurare, dacă acestea sunt necesare şi utile.

Excluderi

Pagubelele produse vehiculului de:

- război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoltă, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, terorism;

- confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;

- explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;

- poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză.

- accidentul a fost produs cu intenţie de Asigurat sau prepuşii săi;

- cererea de despăgubire este frauduloasă ori are la bază declaraţii false;

- vehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau, numai în cazul vehiculelor achiziţionate direct de la producătorii sau dealerii din România, o autorizaţie de circulaţie valabilă;

- în legatură cu accidentul, a fost declanşată o cercetare penală, până la finalizarea acesteia;

- în momentul accidentului, vehiculul era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de vehicule, ori după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce; în cazul maşinilor şi/sau utilajelor cu destinaţii speciale nu se acorda despăgubiri dacă acestea erau conduse sau acţionate de o persoană care nu avea instruirea, certificarea şi dreptul de a conduce astfel de maşini şi/sau utilaje;

- accidentul a fost produs în timpul conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihotrope, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni;

- comiterea de către Asigurat sau prepuşii acestuia a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie ori în timpul când aceştia, autori ai unei infracţiuni savârşite cu intenţie, încercau să se sustragă de la urmărire;

- cazurile în care persoana cuprinsă în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmărilor acestora.

Asiguratorul este exonerat de plata despăgubirii în cazul în care dauna este consecinţa:

a) unei defecţiuni dacă, inspecţia tehnică periodică (ITP) a vehiculului era expirată la data producerii evenimentului asigurat şi evenimentul s-a produs în timp ce vehicului era în mişcare;

b) transformărilor, improvizaţiilor, adaptărilor neautorizate de constructor, reparaţiilor şi/sau a intervenţiilor executate de către persoane neautorizate.

Ce fac în caz de daună?

1. Imediat după momentul producerii accidentului eşti obligat să respecţi urmatoarele:

- dacă accidentul este soldat cu victime sau vătămări corporale, trebuie să anunţi accidentul la 112 şi să nu deplasezi autovehiculul;

- în cazul în care în accident esti implicat doar tu sau mai mult de două autovehicule, eşti obligat ca în cel mai scurt timp să ajungi la o secţie de poliţie pentru a declara accidentul şi pentru a-ti fi eliberate actele necesare validării reparaţiei autovehiculului

- dacă accidentul a avut loc între două autovehicule, este suficient să completezi formularul de constatare amiabilă

- întotdeauna trebuie să ia informaţii cu privire la autovehiculul şi conducătorul auto ce a fost implicat în accident

- este important să reţii detalii cu privire la locul accidentului

- dacă la locul accidentului au existat martori ar fi bine să încerci să obţii numele sau datele de contact ale acestora pentru eventualele declaraţii dacă va fi cazul

2. Pentru a putea demara şi finaliza reparaţia maşinii tale, trebuie să parcurgi următorii paşi :

- anunţă compania de asigurare la care ai încheiat poliţa de asigurare şi stabileşte o întâlnire cu un agent constatator al companiei;

- solicită formularul de evaluare a daunei ce include şi soluţii de reparaţie

- poţi opta pentru service-ul dorit, service-ul preferat, service-ul recomandat de broker, service-ul recomandat de compania la care ai asigurarea CASCO

- asigură-te că sunt trecute în formularul de daună toate elementele ce trebuie constatate de compania de asigurare

- solicită devizul estimativ al service-ului şi apoi obţine acceptul de plată din partea companiei de asigurare

- după reparaţie, anunţă compania de asigurare pentru a plăti dosarul de daună

Dacă optezi pentru un service agreat de compania de asigurare este posibil ca unii din paşii prezentaţi mai sus să fie rezolvaţi în mod automat între service şi compania de asigurare sau broker.

 

Costin LăzărescuDirector Daune - 0746.14.10.40