Asigurare Credite Comerciale

Este o asigurare care se pretează companiilor care au nevoie de protecţie împotriva pierderilor financiare ce pot aparea ca urmare a neîncasării creanţelor aferete de la debitorii romani sau din afara României.

Cui se adresează asigurarea de credit comercial şi ce riscuri acoperă

 • Se adresează clienţilor care livrează mărfuri şi bunuri de consum (materii prime, combustibil, produse alimentare etc.) sau care prestează servicii cu plata la termen;

 • Se acoperă riscul de neîncasare a creanţelor aferente mărfurilor/bunurilor livrate sau serviciilor prestate, de la debitori ("datornici") din România sau din străinătate;

 • Se acoperă riscurile de neîncasare a creanţelor ca urmare a falimentului/insolvenţei debitorilor.

Ce avantaje există pentru client

 • Protecţia business-ului impotriva pierderilor cauzate de problemele financiare ale debitorilor;

 • Dobândirea unui plus de imagine a clientului în relaţia cu instituţiile bancare sau cu furnizorii.

Ce îţi oferă o asigurare de credit comercial

1. Te ajută să îţi creşti cifra de afacere în condiţii sigure deoarece:

-îţi oferă informaţii legate de clienţi aflaţi în zone geografice noi, de exemplu: la nivel naţional: Banat, Muntenia, Transilvania etc., iar la nivel internaţional: Europa de Vest, Asia, Orientul Mijlociu etc.

-îti oferă acces la tipuri noi de clienţi, respectiv: Wholesale, Distribuitori (Naţionali / Regionali), IKA, HORECA etc.

2. Îti oferă posibilitatea de a creşte profitul companiei tale prin managementul de credit deoarece:

- poţi creşte preţul de comercializare pentru plata mărfii peste termenul obişnuit;

- îţi oferă posiblitatea de a oferi termene de plată pentru clienţii cu plata în avans;

- îţi poţi finanţa mai iefin şi bineînţeles mai uşor capitalul de lucru;

- îţi poţi reduce costurile operaţionale cu analiza de credit făcută intern;

- încheierea analizei şi monitorizarea permenenta a clienţilor, contribuind la prevenirea pierderilor;

- îţi plateşte facturile emise cu plata la termen în cazul în care clienţii dumneavoastră nu o fac;

- riscurile dumneavoastră devin ale asiguratorului;

Avantajele încheierii unei Asigurări de Credit comercial prin intermediul Safety Broker

 • Negociem direct cu Asiguratorul în vederea obţinerii celor mai bune oferte pentru compania dumneavoastră pentru orice formă de Asigurări de Credit Comercial etc.);

 • Monitorizăm tot portofoliul companiei dumneavoastră şi vă notificăm cu privire la date de expirare, consultanţă în caz de producere a unui risc asigurat;

 • Manager de cont dedicat pe parcursul derulării contractului de asigurare.

Asigurare Garanţii

Asigurările de garanţii reprezintă o soluţie financiară destinată companiilor care doresc să participe la proceduri de achiziţie publică sau societăţilor care trebuie să constituie garanţii contractuale.

Această formă de asigurare reprezintă cea mai bună metodă de încheiere a unei garanţii, deoarece spre deosebire de scrisorile de garanţie bancară, asigurările de garanţii nu implică blocarea fondurilor societăţii dumneavoastră pe parcursul desfăşurării licitaţiei sau a contractului încheiat cu achizitorul.

Cui se adresează asigurările de garanţii

Această clasă de asigurări se adresează persoanelor juridice care doresc să participe la o licitaţie în vederea obţinerii unui contract de achiziţie publică sau pentru societăţile care au câştigat un contract de achiziţie publică. Pot fi preluate în asigurare şi contracte încheiate între 2 societăţi private în anumite condiţii, de exemplu: contracte de subantrepriză, prestări servicii, furnizare etc.

Tipuri de asigurări de garanţii

Garanţia de participare la licitaţie (bid bond)

Garanţia de bună execuţie (performance bond)

Garanţia de mentenanţă (maintenance bond)

Garanţia privind sumele reţinute (retention bonds)

Garanţia de returnare a avansului (advance payment bonds)

Garanţia de bună plată (payment bond)

Avantajele încheierii unei asigurări de garanţie

 • evaluarea şi acordarea limitelor nu se face numai în baza situaţiei financiare a companiei dumneavoastră. Pentru încheierea acestui tip de poliţe se iau în considerare un cumul de factori, şi anume: experienţa/istoricul companiei dumneavoastră în finalizarea unor proiecte similare, numărul angajaţilor etc.;

 • constituirea contragaranţiilor în favoarea Asiguratorului în 99% din cazuri nu implică blocarea unor sume de bani, limite de credit sau ipoteci în favoarea asiguratorului. Astfel, societatea dumneavoastră îşi poate folosi resursele în dezvoltarea proiectelor;

 • nu afectează situaţia financiară a companiei dumneavoastră deoarece emiterea acestor polite de asigurare nu implică înregistrarea lor ca şi credit în Centrala Riscurilor Bancare (CRB);

 • în cazul apariţiei unei cereri de despăgubire societatea dumneavoastră va beneficia de asistenţă în vederea soluţionării oricărei solicitări de despăgubire din partea Achizitorului pe cale amiabilă;

 • constituirea garanţiilor sub forma unei asigurări este acceptată de către toţi Beneficiarii/Achizitorii, conform legislaţiei în vigoare.

Documentele necesare încheierii unei asigurări de garanţie

1. Documentele financiare ale companiei dumneavoastră, respectiv: ultima balanţă închisă şi bilanţul pe ultimii 3 ani.

2. Informaţii despre compania dumneavoastră, respectiv: prezentarea companiei (activitate, experienţă, detalii relevante despre structura de personal, management, capacitate tehnică, active, lista contracte finalizate şi în derulare care să susţina experienţa în domeniu).

3. Numărul anunţului de participare la licitaţie/cererii de ofertă în cazul în care este licitaţie din SEAP sau o copie a fişei de date (în cazul garanţiilor de participare la licitaţie).

4. Contractul încheiat între dumneavoastră şi Beneficiar/Achizitor (în cazul garanţiilor de bună execuţie, mentenanţă, sume reţinute, returnare a avansului sau bună plată).

Avantajele încheierii unei asigurări de garanţii prin intermediul SAFETY BROKER

 • Negociem direct cu Asiguratorul în vederea obţinerii celor mai bune oferte pentru compania dumneavoastră pentru Garanţii/CAR/Accidente persoane etc.);

 • Monitorizăm tot portofoliul companiei dumneavoastră şi vă notificăm cu privire la date de expirare, asistenţă în caz de daună;

 • În cazul apariţiei unei daune vă asigurăm asistenţa în vederea soluţionării dosarelor de daună.

Ce fac în caz de daună?

În cazul unui eveniment asigurat se urmează o procedură standardizată de soluţionare a situaţiei respective, clientul fiind sprijinit de către asigurator şi broker pe tot parcursul acestui proces.

Call Center Daune : 031 9660

Răzvan Popescu, Director Departament Garanţii : 0724.358.918

razvan.popescu@safetybroker.ro