Asigurare Culturi

Asigurările culturilor agricole presupun despăgubirea pierderilor cantitative de producţie.

Obiectul asigurării:

Obiectul îl constituie culturile de cereale, plante tehnice si oleaginoase, culturi semincere plante de nutret, legume si cartofi, culturile din sere si solarii, rodul viilor si hameiului, rodul sau suportul lemnos al pomilor/arbuştilor fructiferi 

Riscuri asigurate:

·  ploile torenţiale,

·   furtună/vijelie/uragan, 

·  grindină

·  incendiu

·  îngheţul (inclusiv cel tarziu de toamnă și timpuriu de primavară)

·  secetă - în anumite condiții

·  alte clauze speciale 

Suma Asigurată

Suma asigurată poate reprezenta valoarea cheltuielilor de producţie sau valoarea producţiei.

Sunt excluse şi nu se despăgubesc următoarele cazuri:

- dacă anunţul de daună nu s-a făcut în max. 3 zile de la apariţia evenimentului asigurat;

- pierderile de producţie datorate nerespectării procesului tehnologic, maturarea excesivă ca urmare a intarzierii recoltatului

- pagubele produse culturilor din cauza inundațiilor, băltirilor etc.

- Furtul recoltei, poluare, contaminare

- daune provocate de animale

Din despăgubire se scad franşizele menţionate în poliţa de asigurare, franşize ce reprezintă un procent din suma asigurata a suprafeţei dăunate sau din suma asigurată pe sola.

Asigurările Animalelor

Obiectul asigurării

Ovinele, porcinele, bovinele, bubaline, cabaline, peşti din ferme pişcicole, familii şi stupi de albine

Riscuri asigurate

Se acordă despăgubiri pentru decesul sau sacrificarea de necesitate ca urmare a următoarelor riscuri:

- boli chirurgicale/ obstetricale/ interne;

- accidente produse în interiorul şi exteriorul adăpostului;

În funcţie de societatea de asigurare aceste riscuri pot fi extinse.

Suma asigurată

Se declară pe propria răspundere şi poate reprezenta valoarea reală stabilită pe cap de animal rezultată din facturi/PV de achiziţie conform documentelor contabile sau valoarea de piaţă stabilită în viu/kg, în funcţie de specie, rasa, vârstă, stare de întreţinere etc.

Excluderi

Există şi o serie de situaţii (excluderi) pentru care asiguratorul nu acordă despăgubiri, printre care este bine să amintim:

- decesul animalelor ca urmare a folosirii focului deschis sau fumatul, folosirea de instalaţii improvizate de iluminat, încălzire, ventilare;

- lipsa vaccinărilor obligatorii şi/sau neefectuarea tratamentelor dispuse de autorităţile sanitar veterinare în scop de prevenire sau combatere a bolilor infecto-contagioase sau parazitare;

- decese/sacrificări de necesitate necomunicate autorităţii sanitar-veterinare în termenele de avizare;

- necomunicarea către autoritatea sanitar-veterinară în termenul legal a oricărei modificări apărute în starea de sănătate a animalelor.

Este bine de ştiut că din cuantumul despăgubirilor se scad: valoarea cărnii recuperate/recuperabile, franşizele, valoarea pierderilor tehnologice stabilite şi menţionate în contractul de asigurare.

Ce fac în caz de daună?

În cazul unui eveniment asigurat se urmează o procedură standardizată de soluţionare a situaţiei respective, clientul fiind sprijinit de către asigurator şi broker pe tot parcursul acestui proces.

Call Center Daune : 031 9660

Diana Chiţulescu, Key Account Manager : 0755.10.68.94

diana.chitulescu@safetybroker.ro