Cu siguranta, poti pleca in vacanta

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

Art. 1  Organizatorul concursului

Organizatorul Campaniei Cu siguranța, poți pleca in vacanța!” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

In Campania Cu siguranța, poți pleca in vacanța!” sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care încheie din aplicația 24Broker polițe de asigurare facultativa tip locuința ACL si Travel MCS de minim 1.500,00 Euro/emitent (cod RAF) prime încasate (polițe facultative locuința ACL si/sau Travel MCS), in perioada de desfășurare a prezentei campanii si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 Polițele PAD nu fac obiectul prezentei campanii si nu vor fi luate in considerare.

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei Cu siguranța, poți pleca in vacanța! este 1 iunie – 31 august 2016. După data de 31 august 2016, vânzarea produselor menționate in prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

Art. 5  Condiții de validitate

In Campanie sunt inscrisi in mod automat toți reprezentanții Safety Broker la nivel național care îndeplinesc condițiile menționate la Art. 2, in perioada de desfășurare a Campaniei specificata la Art. 4, in condițiile prezentului regulament.

Art. 6  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei Cu siguranța, poți pleca in vacanța! se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare facultativa de locuința ACL si Travel MCS.

In cadrul Campaniei Cu siguranța, poți pleca in vacanta! se vor lua in calcul asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național care încheie din aplicația 24Broker polițe de asigurare facultativa tip locuința ACL si Travel MCS de minim 1.500,00 Euro/emitent (cod RAF) prime încasate (polițe facultative locuința ACL si/sau Travel MCS), in perioada de desfășurare a concursului 1 iunie – 31 august 2016.

Fondul de Premii consta in:

Locul 1      -  voucher Travel in valoare de 1.500,00 Euro;

Locul 2      -  voucher Travel in valoare de 1.000,00 Euro;

Locul 3      -  voucher Travel in valoare de 500,00 Euro;

Mențiuni   -  7 telefoane Samsung model J5

Premiile se vor acorda participanților care vor realiza cel mai mare volum de Prime Brute Încasate (dar nu mai puțin de 1.500,00 Euro/emitent - cod RAF)  din vânzarea tipurilor de polițe ce fac obiectul acestei campanii. Nu se iau in calcul polițele anulate/ reziliate.

In situația in care, la sfârșitul perioadei de desfășurare a Campaniei, ultimele locuri câștigătoare sunt ocupate de 2 sau mai mulți participanți cu un volum de Prime Brute Încasate egal, departajarea se va face luând in considerare volumul de Prime Brute Încasate pe polițele Travel.

Art. 7  Alte reglementari

Pentru a îndeplini condițiile de participare la aceasta Campanie, participanții trebuie sa aibă cel puțin 18 (optsprezece) ani. Contractul trebuie sa fie încheiat in conformitate cu condițiile de eligibilitate stabilite de SAFETY BROKER, prin prisma legislației in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

Art.8  Publicitatea prezentului Regulament

Prezentul Regulament este disponibil la sediul organizatorului, precum si  pe site-ul firmei (www.safetybroker.ro). SAFETY BROKER își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata campaniei, cu notificarea prealabila a participanților prin publicarea modificărilor pe site-ul www.safetybroker.ro.

Art.9   Date de contact ale SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.30

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro