“Vacanta 2019? Oriunde vrei tu!”

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENT CAMPANIE

Vacanta 2019? Oriunde vrei tu!

 

 

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Campaniei “Vacanta 2019? Oriunde vrei tu!” (denumita in continuare “CAMPANIA”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK  293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu:

ERGO Asigurări SA

București, SOS București Ploiești, nr. 1A, et. 4, Unitatea 4A si 4B, Sector 1

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8893/2007, CUI 21697068

Registrul Asigurătorilor nr. RA-059

Telefon: +40 31 224 86 00, Fax: + 40 31 224 86 88

E-mail: office@ergo.ro

 

Organizatorul împreună cu Partenerul vor derula Campania pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

CAMPANIA va începe in data de 01.03.2018, ora 10.00  si va fi valabila pana la data de 31.12.2018, ora 12.00 p.m..

 

CAMPANIA se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

3.1. La CAMPANIE participa in mod automat toți angajații si asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

 

Prin derularea CAMPANIEI „Vacanta 2019? Oriunde vrei tu!” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare auto tip CASCO si NON–CASCO (fără polițe de asigurare PAD, Travel sau cu reasigurare facultativă) comercializate de ERGO Asigurări S.A. Din volumul total PBS realizat, se vor scădea primele brute anulate, total sau parțial survenite în perioada acestei campanii.

 

O precondiție pentru acordarea premiilor detaliate mai jos este aceea ca volumul de prime brute subscris de către Safety Broker de Asigurare SRL pentru ERGO Asigurări sa fie mai mare cu minim 10%(Casco) / 15% (Non Casco), până la 30%(Casco) / 40% (Non Casco), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

 

Sub condiția realizării pragurilor minime de mai sus, Partenerul ERGO Asigurări acordă participanților menționați la pct. 3.1, vouchere valorice de călătorie, in funcție de volumul realizat și aplicabil încasărilor realizate în cadrul respectivei perioade, indiferent daca primele încasate provin din polițe emise in timpul campaniilor sau anterior acestora, în conformitate cu următoarea încadrare:

 

CASCO

Vouchere Valorice de Călătorie (euro)

Depășire PBS față de 2017

≥ 10%

≥ 20%

≥ 30%

Premiul - I –   1 Voucher Valoric de Călătorie

700

1200

2000

Premiul - II –  1 Voucher Valoric de Călătorie

450

800

1200

Premiul - III – 1  Voucher Valoric de Călătorie

350

600

1000

Mențiune - Vouchere Valorice de Călătorie

6 X 200 euro

8 X 400 euro

9 X 600  euro

 

 

NON CASCO

Vouchere Valorice de Călătorie (euro)

Depășire PBS față de 2017

≥ 15 %

≥ 20 %

≥ 25 %

≥ 30 %

≥ 35 %

≥ 40 %

Premiul - I –   1 Voucher Valoric de Călătorie

1500

1700

1900

2400

2700

3000

Premiul - II –  1 Voucher Valoric de Călătorie

1000

1200

1400

1800

2100

2300

Premiul - III – 1 Voucher Valoric de Călătorie

800

900

1000

1500

1700

1900

Mențiune - Vouchere Valorice de Călătorie

10 X 500

10 X 550

10 X 600

10 X 750

10 X 850

10 X 1000

*din valoarea voucherului se scade impozitul de 16%

 

Între cele două campanii, respectiv Casco și Non-auto, nu există nicio interdependență, Ergo Asigurări SA urmând să plătească voucherele valorice de călătorie adecvate si cuvenite pentru fiecare campanie, indiferent de rezultatele înregistrate în cadrul celeilalte campanii.

 

Calculul realizărilor, în scopul stabilirii procentelor cuvenite, se va efectua independent pentru fiecare campanie, iar validarea rezultatelor se va face în termen de 45 de zile calendaristice de la finalul perioadei.

 

5. PREMIEREA CASTIGATORILOR

Acordarea premiilor sub forma de vouchere valorice de călătorie va fi efectuata de către Ergo Asigurări in conformitate cu procedura stabilita de comun acord cu Safety Broker de Asigurare.

 

6.TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor CAMPANIEI, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

7. DIVERSE

Regulamentul CAMPANIEI este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, la sediul Organizatorului precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Prin participarea la CAMPANIE, participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptându-l ca atare. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării CAMPANIEI, cu condiția efectuării unui anunț public in acest sens si a întocmirii unui act adițional la acest Regulament.

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General