Toamna se numara lead-urile...iarna se numara surprizele

Dată început
Dată sfârșit

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Toamna se numara lead-urile...iarna se numara surprizele” este compania SAFETY CREDIT S.R.L., persoana juridică romana, cu sediul social in Calea Giulești nr. 8D, etaj 2, sector 6, Mun. București, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/5676/29.04.2013, Cod Unic de Înregistrare RO16250070, (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal de dl. Busu Constantin Claudiu, Administrator.

Organizatorul este Partener Safety Broker de Asigurare SRL, iar Concursul se adresează rețelei de vânzări a Partenerului.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajații ai Partenerului la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la nivel național.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este 01 septembrie 2019 -31 decembrie 2019. După data de 31 decembrie 2019, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei Toamna se numara lead-urile...iarna se numara surprizele” se urmărește stimularea vânzărilor produselor conexe asigurarilor.

 

In cadrul Campaniei Toamna se numara lead-urile...iarna se numara surprizele”

se vor lua in calcul:

  • cel mai mare număr de Lead-uri furnizate (solicitare pe baza formularului-cerere de finantare-  transmisa catre leasing@safetycredit.ro si concretizata cu transmiterea catre client* a ofertei de finantare),

  • cea mai mare Valoare Intermediata (valoarea totala fara TVA a bunurilor finantate) de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 01 septembrie 2019 – 30 decembrie 2019.

 

Oferta se va transmite catre client si asistentul in brokeraj, pe adresele de email indicate in cererea de finantare;

Valoarea intermediata este rezultata in urma semnarii contractului de leasing si efectuarii platii bunului catre furnizor.
In functie de solicitare, pentru ofertare, compania de leasing poate solicita informatii suplimentare referitoare la client sau bunul pentru care se solicita finantare.

 

* Client = persoana juridica (SRL, SA, PFA, II) ce isi manifesta interesul pt accesarea unui produs de leasing( forma de finantare cu plati succesive pentru a utiliza un bun in baza unui contract pe perioada determinata, la finalul caruia societatea comerciala devine proprietarul bunului, dupa achitarea ultimei rate, a valorii reziduale, precum si altor eventuale costuri prevazute in contract)

 

Fondul de premiere ce va fi acordat in data de 15 ianuarie 2020, consta in:

  • Premiul pentru cea mai mare Valoare Intermediata 1000 euro

  • Premiul pentru furnizare leaduri - cel mai mare numar de Lead uri - 300 euro

*din valoarea premiului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

In cazul in care vor fi mai multi participanti cu aceeasi valoare intermediata, departajarea se va face in functie de numarul tranzactiilor finalizate si/sau numarul de leaduri furnizate.

In cazul in care vor fi mai multi participanti cu acelasi numar de leaduri furnizate, departajarea se va face in functie de valorile intermediate si/sau numarul de tranzatcii finalizate.

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al organizatorului precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, Organizatorul se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetycredit.ro

Email: office@safetycredit.ro