Concurs "Primavara aceasta si noi gandim Uniqa"

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

``Primavara aceasta si noi gandim Uniqa``

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei ``Primavara aceasta si noi gandim Uniqa`` este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajatii Safety Broker la nivel național care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este 01 Aprilie - 31 Mai 2021. Polițele emise după data de 31 Mai 2021, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei ``Primavara aceasta si noi gandim Uniqa`` se urmărește stimularea vânzărilor de polițe facultative de locuinta UNICASA emise de Safety Broker la Uniqa Asigurari. Aceasta Campanie se adresează strict rețelei de vânzări a Organizatorului si, nefiind adresata clienților, nu reprezintă reclama sau publicitate remunerata in sensul art. 12 pct. 5 din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

In cadrul Campaniei ``Primavara aceasta si noi gandim Uniqa`` se va lua in calcul numarul de polite emise pentru societatea de asigurare Uniqa Asigurari, de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 01 Aprilie - 31 Mai 2021.

 

Clasamentul se stabilește in funcție de numarul politelor emise pentru societatea de asigurare Uniqa Asigurari, in perioada de concurs. Intra in concurs doar participantii mentionati la art. 2, care emit minimum 10 polite UNICASA in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere ce va fi acordat in data de 15.06.2021, consta in:

  • Locul 1-5 – voucher Emag in valoare de 500 RON+ Promotionale Premium Uniqa

  • Locul 6-10–voucher Emag in valoare de 250 RON+ Promotionale Uniqa

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General