Ai grija de sănătate...daca vrei s-ajungi departe

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

                                                 „Ai grija de sănătate...daca vrei s-ajungi departe”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei  „Ai grija de sănătate...daca vrei s-ajungi departe” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu:

Signal Iduna Asigurare Reasigurare

Calea Floreasca 60, etaj 8,

sector 1, 014462, București

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajații ai Partenerului la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la nivel național.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este 17.10.2019 - 31.12.2019. După data de 31.12.2019, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea CampanieiAi grija de sănătate...daca vrei s-ajungi departe” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare la unul de produsele Vital Care, Take Care, 360 Care si First Care la Societatea Signal Iduna.

 

Prezenta Campanie se va desfășura cu respectarea întocmai a prevederilor art. 12  pct. 4 din Legea 236/2018:

„(4)Distribuitorilor de asigurări le este interzisă adoptarea măsurilor care, prin intermediul remunerării, al obiectivelor de vânzări sau prin alte mijloace, constituie un stimulent pentru sine sau pentru personalul acestora, prin care să recomande clienților un anumit produs, dacă ar putea oferi un alt produs de asigurare care ar răspunde mai bine nevoilor clienților respectivi.

                                                                                                                                

Primii 10 colaboratori care intermediază minim 3 polițe aferente produselor Vital Care, Take Care, 360 Care si First Care, in perioada concursului, criteriile de departajare fiind următoarele:  

     

  1. subscrierea in toate sau cat mai multe dintre lunile de concurs;
  2. volumul primelor subscrise;                                                                     
  3. volumul primelor încasate.

 

Precizari:                                                                                                                             

  • Premiile nu sunt transmisibile;
  • Polițele sa fie active la data plății premiului.

 

 Fondul de premiere ce va fi acordat in data de  15.01.2020, consta in:

  • 10 vouchere de călătorie in valoare de 300 Euro.

*din valoarea premiului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al organizatorului, precum si pe site-ul oficial al acestuia, ww.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro, Email: office@safetybroker.ro

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

Viorel Vasile

Director General