”Ai deschis dosaru`, ti-ai luat bistaru`! ”

Dată început
Dată sfârșit

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei  este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții persoane fizice si juridice (inspectori Safety Broker avizati de catre City Insurance), parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament si care acordă clienților asistenta in derularea solicitărilor de despăgubiri (deschidere dosare de dauna), prin intermediul APLICATIEI CityinsClaimsAssist , (RCA, CASCO Si Locuinte) la City Insurance, in perioada campaniei.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Ai deschis dosarul, ti-ai luat bistarul”este 15 Septembrie  2020 – 31 Decembrie 2020. Dosarele de dauna deschise  după data de 31 decembrie 2020, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.  

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei  „ Ai deschis dosarul, ti-ai luat bistarul” se urmărește stimularea deschiderii dosarelor de dauna la City Insurance ( RCA, CASCO si Locuinta)

 

In cadrul Campaniei „ Ai deschis dosarul, ti-ai luat bistarul” se vor lua in calcul  primii 3 inspectori care deschid cele mai multe dosare de dauna la City Insurance, in perioada de desfășurare a concursului 1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020.

 

Podiumul se stabilește in data de 20 ianuarie 2021, in funcție de cel mai mare numar de dosare de dauna (RCA, CASCO si Locuinta)  deschise pentru Societatea de Asigurare City Insurance prin intermediul APLICATIEI CityinsClaimsAssist,  in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere, consta in:

  • Locul 1 – 500 Euro
  • Locul 2 – 300 Euro
  • Locul 3-  200 Euro

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General