Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App

Dată început
Dată sfârșit

1.ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului ,,Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App”, denumita in continuare „Campania”, este Safety Broker de Asigurare SRL (denumit in continuare “Organizatorul”), persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

2.DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei incepand cu data de 10.02.2021 si pana in data de 15.02.2021, ora 19.00.

3. PARTICIPANTI la Concursul ,,Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App”

3.1. La concursul ,,Castiga un iPhone 12Pro cu mySafety App” poate participa orice persoana fizica care respecta pasii de participare detaliati in prezentul regulament, precum si in postarea dedicata campaniei de pe pagina de Instagram si de pe  profilul oficial de Facebook al lui Flick Domnul Rima, incepand cu data de 10.02.2021 , ora … si pana in data de 15.02.2021, ora 19.00.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, cu domiciliul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora sau ale influencerului nu au dreptul sa participe la prezenta Campanie.

4.MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa respecte pasii de participare detaliați in prezentul regulament, precum si  in postarea dedicata campaniei de pe pagina de Instagram si de pe  profilul oficial de Facebook al lui Flick Domnul Rima, incepand cu data de 10.02.2021, ora … si pana in data de 15.02.2021, ora 19.00


Vor participa la acest concurs toate persoanele menționate la art. 3 de  mai sus care, conform descrierii dedicate campaniei de pe pagina de Instagram si de pe  profilul oficial de Facebook a lui Flick Domnul Rima:

1.Descarca aplicatia mySafety din App Store sau Google Play.

2.Creează cont in aplicația mySafety

 

3️. Eticheteaza intr-un comentariu la POSTARE un prieten, asigurare.  (Participantii care doresc sa aibă mai multe sanse de castig, poț lasa mai multe comentarii cu contita de a eticheta prieteni diferiti de fiecare data.

4. Trimit un e-mail, de pe adresa pe care au folosit-o la logarea in aplicația mySafety catre: concurs@safetybroker.ro cu subiectul "m-am înscris"

4.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor personale si a imaginii in scopuri publicitare.

 

5.PREMII

5.1. Premiul Campaniei consta intr-un telefon mobil, marca Apple, model iPhone 12Pro.

6.DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorul va fi ales printr-o extragere live, pe pagina de Instagram Flick domnul Rima, pe data de 15 Februarie 2021, ora 20.00 dintre participantii inscrisi in concurs in perioada de desfasurare a Campaniei.


6.2. Organizatorul va verifica amanuntit daca castigatorul ales in cadrul extragerii live a respectat toti pasii de participare mentionati la punctul 4.1 si este eligibil. In cazul in care se constata faptul ca nu sunt îndeplinite condițiile stipulate la art. 4 din prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a selecta alt castigator in locul celui care nu au respectat întocmai toti pasii de participare mentionati in regulamentul oficial al Campaniei.

6.3. Dupa efectuarea extragerii si a verificarilor sus-mentionate, numele castigatorului va fi anuntat public pe data de 15 Februarie 2021, pe conturile de Instagram si Facebook ale dl Flick Domnul Rima, precum si cele ale Organizatorului.

7.ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul validat conform condițiilor stipulate la art. 6, respectiv 8, va primi premiul descris la art. 5 si nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.

8.VALIDAREA CASTIGATORULUI

8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza contului creat de acesta in aplicația mySafety, a adresei de e-mail asociate acestuia, precum si a urmatoarelor condiții cumulative:

a) Un email transmis pe adresa: concurs@safetybroker.ro, de pe adresa de email asociata contului, cu subiectul “m-am inscris” ;

b) un document valid de identitate;

c) o adresa valida de pe teritoriul Romaniei la care sa poată fi livrat premiul;

9.TAXE SI IMPOZITE

9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10.REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.safetybroker.ro si la sediul Organizatorului.

11.FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma, in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.safetybroker.ro 

12.INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul website-ului www.safetybroker.ro 

12.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13.PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi folosite de organizator in scopul acordarii premiului castigat.

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, act normativ ce ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa,semnata, transmisa la adresa Organizatorului prezentata in preambulul prezentului Regulament

14.TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

15.LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti, sector 6.


16.ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe durata concursului pe website-ul www.safetybroker.ro, sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Bucuresti, Calea Giulesti nr. 8D, sector 6

 

17.   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General