Cel mai #safety1st dovleac!

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENT CONCURS

``Cel mai #safety1st dovleac!

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului `` Cel mai #safety1st dovleac!`` (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 30.10.2019, ora 09.00 si va fi valabil pana la data de 31.10.2019, ora 17.30

CONCURSUL se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale asistenților in brokeraj ai SAFETY BROKER.

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La Concurs participa in mod automat toți angajații si asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice ai Safety Broker la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

Prin derularea Concursului „ Cel mai #safety1st dovleac!” se urmărește motivarea si descoperirea creativitatii si originalitatii fiecarui participant.  In cadrul Concursului „ Cel mai #safety1st dovleac!” fiecare participant care îndeplinește una din condițiile stipulate la art. 3, trebuie sa se prezinte intr-un sediu Safety Broker cu un dovleac sculptat sau desenat si  personalizat cu “ #safety1st” sau sa trimita o fotografie cu dovleacul personalizat pe adresa: evenimente@safetybroker.ro

Transmiterea fotografiilor pe adresa mentionata, reprezinta acordul scris de publicare a acestora pe paginile de socializare ale organizatorului.

Ținuta de Halloween reprezintă un atu in plus in stabilirea câștigătorului.

 

Castigatorul se stabilește in funcție de originalitatea si calitatea fiecărei lucrări in parte.

 

Fondul de premiere consta in a cate “O vesta inscriptionata cu logoul Safety Broker si #safety1st,” in valoare de 100 lei pentru fiecare din sucursalele Safety Broker de mai jos:

Suceava;

Iasi;

Galati;

Constanta;

Bucuresti;

Timisoara;

Cluj;

Bihor;

Hunedoara;

Bacau;

 

5. PREMIEREA CASTIGATORILOR

Pe baza analizării originalității si calității fiecărei lucrări in parte, castigatorul va fi desemnat de un juriu format din:

-Director Sucursala;

- 2 reprezentanti Safety din zona respectiva, alesi prin tragere la sort de catre Directorul de sucursala.

Castigatorul va fi desemnat in data de 01.11.2019 la sediile sucursalelor organizatorului.

 

Numele câștigătorilor, împreuna cu pozele creațiilor vor fi publicate pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. si pe pagina de Facebook a acestuia.

Câștigătorul va fi anunțat de un reprezentant al organizatorului.

 

6.TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

7. DIVERSE

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, la sediul Organizatorului precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptându-l ca atare. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Concursului, cu condiția efectuării unui anunț public in acest sens si a întocmirii unui act adițional la acest Regulament.

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General