„Aventura te asteapta cand e casa asigurata!”

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

                                                        „Aventura te asteapta cand e casa asigurata!”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei este compania de brokeraj SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezenta Campanie este realizata in parteneriat cu societatiile de asigurare care au in portofoliu acest produs.

 

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, precum si angajati ai Safety Broker la nivel național, care detin cod RAF si certificare IMA valabila  si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER .

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este 15 Mai  – 31 August  2021. Polițele emise după data de 31 August 2021, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare facultative de locuinta  multianuale, emise pentru oricare societate de asigurare.

 

In cadrul Campaniei  se vor lua in calcul numarul  polițelor de asigurare facultative de locuinta multianuale (se vor lua in calcul politele emise cu valabilitate de minimum 2 ani) emise in perioada de Campanie,  la oricare din societatiile partenere,

Podiumul se stabilește in funcție de numarul politelor emise in perioada 15 Mai -31 August  a.c, la oricare societate de asigurare,  de către participanții care ating pragul minim de 50 polite de locuinta facultative multianuale.

 

Fondul de premiere ce va fi acordat in data de 3 Septembrie a.c, consta in:

  • 5 locuri gratuite la Conferinta Anuala a Partenerilor Safety Broker 2021, desfasurata in perioada 10-12 septembrie la Ana Hotels Europa Eforie Nord.

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor acordate in cadrulCampaniei, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General