Casa TA....in siguranță

Dată început
Dată sfârșit

Regulament campanie - " Casa TA....in siguranță "

Art. 1  Organizatorul concursului

Organizatorul Campaniei CASA TA....in siguranță” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

In Campania CASA TA....in siguranță” sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național care încheie polițe din vânzarea produsului – asigurarea facultativa de locuință  „Casa Ta”, „Caminul Meu”, „Casuta Noastra” in perioada de desfășurare a prezentei campanii si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „CASA TA....in siguranță” este 15 aprilie – 31 iulie 2016. După data de 01 august 2016, vânzarea produselor menționate in prezentul Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

Art. 5  Condiții de validitate

In Campanie sunt inscrisi in mod automat toți reprezentanții Safety Broker la nivel național care îndeplinesc condițiile menționate la Art. 2, in perioada de desfășurare a Campaniei specificata la Art. 4, in condițiile prezentului regulament.

Art. 6  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „CASA TA....in siguranță” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare facultativa de locuință „Casa Ta”,  „Caminul Meu”, „Casuta Noastra” comercializat de societatea de asigurare -  S.C. Asigurarea Româneasca – ASIROM VIG S.A.

In cadrul Campaniei „CASA TA....in siguranță” se vor lua in calcul polițele de asigurare facultativa de locuință „Casa Ta”,  „Caminul Meu”, „Casuta Noastra” emise pentru societatea de asigurare  S.C. Asigurarea Româneasca – ASIROM VIG S.A., de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 15 aprilie – 31 iulie 2016.

Fondul de premiere consta in 10 telefoane marca Samsung model J5.

Premiile, constând in 10 telefoane marca Samsung model J5, se vor acorda participanților care vor realiza cel mai mare număr de polițe valabile de asigurare facultativa de locuință „Casa Ta”, „Caminul Meu”, „Casuta Noastra dar  nu mai puțin de 50 de astfel de polițe, emise pentru societatea de asigurare S.C. Asigurarea Româneasca – ASIROM VIG S.A., in perioada concursului 15 aprilie – 31 iulie 2016. Nu se iau in calcul polițele anulate/ reziliate.

In situația in care, la sfârșitul perioadei de desfășurare a Campaniei, ultimele locuri câștigătoare sunt ocupate de 2 sau mai mulți participanți cu un număr egal de polițe de asigurare facultativa de locuință „Casa Ta”, „Caminul Meu”, „Casuta Noastra” premiile respective vor fi alocate participantului/ilor care a/au atins cel mai mare volum de prime brute subscrise din acest tip de polițe. In cazul polițelor multianuale se vor lua in considerare primele brute subscrise aferente primului an de asigurare.

Art. 7  Alte reglementari

Campania este valabila numai pentru colaboratorii Safety Broker care au încheiat polițe de asigurări facultative a locuinței „Casa Ta” ,  „Caminul Meu”, „Casuta Noastra” emise pentru societatea de asigurare S.C. Asigurarea Româneasca – ASIROM VIG S.A., in perioada de desfășurare a prezentei Campanii. Pentru a îndeplini condițiile de participare la aceasta Campanie, participanții trebuie sa aibă cel puțin 18 (optsprezece) ani. Contractul trebuie sa fie încheiat in conformitate cu condițiile de eligibilitate stabilite de SAFETY BROKER, prin prisma legislației in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

Art.8  Publicitatea prezentului Regulament

Prezentul Regulament este disponibil la sediile precizate la art.3 al prezentului regulament, precum si  pe site-ul firmei (www.safetybroker.ro). SAFETY BROKER își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata campaniei, cu notificarea prealabila a participanților prin publicarea modificărilor pe site-ul www.safetybroker.ro .


Art.9   Date de contact ale SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.30

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro