“Have fun & travel safe „

Dată început
Dată sfârșit

Art. 1 Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului Have Fun & Travel Safe" este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2 Drepturi și Condiții de participare

Concursul este accesibil tuturor vizitatorilor festivalului UNTOLD, persoane fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.


 

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Instagram completat cu o adresa de email valida si nume /prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: https://instagram/com.

 

Art. 3 Locul și durata Concursului

Concursul se va desfasura in perioada 01.08.2019–04.08.2019 ora 23.59 in zona de activare Safety Broker din cadrul festivalului UNTOLD si pe platforma de socializare Instagram.

 

Art. 4 Mecanismul Concursului

Vizitatorii zonei de activare Safety Broker pot participa la concurs in perioada 01 – 04 august 2019 astfel:

1. Vor face un selfie la fotocornerul dedicat acestui Concurs din incinta zonei de activare Safety Broker

2. Intra pe pagina de Instagram a Safety Broker si devin urmaritori (followeri)

3. Apoi posteaza pe pagina sa de Instagram poza facuta in fotocorner cu #safety1st si mesajul “it’s fun to be safe” mentionand in postare (tag) pagina de instagram Safety Broker.

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii concursului va fi disponibila pe pagina oficiala de facebook a organizatorului Câștigătorii.

 

 

Art. 5. Premiile oferite in cadrul concursului

 

Se vor acorda ca premii 10 polite de Asigurare de Calatorie si 10 baterii externe.

Pentru fiecare castigator cate 1 produs din fiecare

 

 

 

Art. 6. Desemnarea Castigatorilor

 

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (efectuată prin random.org)


 

pentru zilele de 01.08; 02.08; 03.08; vor fi desemnati cate 2 castigatori pe zi

in ziua de 04.08 vor fi desemnati 4 castigatori.

 

Castigatoriilor concursului li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului din ziua 01.08 in ziua 02.08 si tot asa, pentru urmatoarele zile. Vor fi contactati prin mesaj pe Instagram sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Instagram si li se va afisa numele pe pagina de Instagram a Safety Broker!

În cazul în care există câștigători care nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, se va trece la anunțarea rezervei.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Castigatorii vor putea intra personal in posesia premiului, atat pe durata festivalului UNTOLD cat si ulterior astfel:

1. Daca este vizitator al festivalului și a fost desemnat câștigător în perioada de desfășurare a festivalului (01.08-04.08) își va putea ridica premiul din zona de activare Safety Broker.

2. Dacă a fost declarat câștigător în data de 05.08 și este din Cluj, isi va ridica premiul de la sediul Safety Broker din Cluj .

3. Daca este din afara Clujului, castigatorul va primi premiul prin posta / curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorul/castigatoarea trebuie sa trimita pe mail Organizatorului adresa de expediere.

La receptionarea premiului castigatorul trebuie sa predea reprezentantului Safety Broker procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin posta/ curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

 

Articolu 7. Incetarea Concursului

Concursul va inceta de drept la data de 04.08 august 2019, ora 24.00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majorade natura a face imposibila derularea concursului.

 

 

Art. 8 Taxe si impozite

 

Organizatorul Safety Broker se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in cadrul acestui concurs, in conformitate cu legea 227/2015, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului, inclusiv aceea de a suporta impozitul aferent fiecarui premiu acordat.

 

Art. 9 Alte reglementari

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 10 Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site: www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General