Pregateste-ti valiza pentru calatorie!

Dată început
Dată sfârșit

           REGULAMENT CONCURS

 

 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
  1. Organizatorul concursului (denumita in continuare “Concurs”, respectiv “Organizatorul”) este Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti, societate romana, cu sediul in str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J12/3192/2011  CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 0130 1202 C659 64XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 0264 224 200.
  2. Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concurs si modul in care se primesc premiile.
 2. Temeiul legal
  1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 3. Durata concursului, aria de desfasurare si dreptul de participare
  1. Concursul se desfasura pe tot teritoriul Romaniei, in perioada 12 decembrie 2018– 31 martie 2019 si include produsul Optimist si Diagnose.me.
  2. Participantii la concurs sunt angajati sau colaboratori ai Safety Broker, persoane ce au ca atributii intermedierea in numele Organizatorului, de contracte de asigurare de viata si îndeplinesc toate condiţiile de mai jos (cumulativ):
 1. Să fie licentiati in vanzarea de asigurari conform reglementarilor in vigoare (sa detina cod RAF)
 2. Au citit şi au înţeles prezentul Regulament si sunt de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta.
 1. Mecanismul concursului
  1. Participantii la concurs vor intermedia in numele Organizatorului contracte de asigurare de viata
  2. Criterii premiere:

 PREMIUL I

 • Un voucher de turism in valoare de 5000 de lei:
 • Se acorda prin tombola, o singura data, la finalul perioadei de concurs. La fiecare 500 RON incasati vanzatorul primeste un bilet la tombola (obtinerea mai multor bilete cresc sansele de castig).
 • va participa orice vanzator care a vandut de min. 500 RON.
 • se vor lua in calcul cererile generate in perioada 12.12.2018 – 31.03.2019 si emise (transformate in polita) pana in data de 20 aprilie 2019.

PREMIUL II

 • 10 vouchere eMAG in valoare de 1000 de lei fiecare: vor fi acordate primilor 10 vanzatori care au obtinut cele mai mari vanzari in perioada de concurs dar nu mai putin de 3250 RON/concurs.
 • se vor lua in calcul cererile generate in perioada 12.12.2018 – 31.03.2019 si emise (transformate in polita) pana in data de 20 aprilie 2019.
 • se acorda o singura data la finalul perioadei de concurs.

PREMIUL III

 • 1 voucher eMAG in valoare de 500 de lei: se acorda vanzatorului care a obtinut cele mai mari vanzari in luna decembrie dar nu mai putin de 640 RON/luna. Se iau in calcul cererile generate in perioada 12.12.2018-31.12.2018 si emise (transformate in polita) pana in data de 20.01.2019. Premiul se acorda in data de 23 ianuarie 2019.

3 vouchere eMAG in valoare 1000 DE LEI fiecare: un voucher pentru luna ianuarie, un voucher pentru luna februarie si un voucher pentru luna 

 • martie; se acorda vanzatorului care a obtinut cele mai mari vanzari in luna de concurs dar nu mai putin de 1300 RON/luna.

Se iau in calcul cererile dupa cum urmeaza:

luna ianuarie: cererile generate in perioada 01.01.2019-31.01.2019 si emise (transformate in polita) pana in data de 20.02.2019. Premiul se acorda in data de 25 februarie 2019.

luna februarie: cererile generate in perioada 01.02.2019-28.02.2019 si emise (transformate in polita) pana in data de 20.03.2019. Premiul se acorda in data de 25 martie 2019.

luna martie: cererile generate in perioada 01.03.2019-31.03.2019 si emise (transformate in polita) pana in data de 20.04.2019. Premiul se acorda in data de 23 aprilie 2019.

  1. Vanzarile se raporteaza doar la politele emise, nu vor fi luate in calcul cererile neemise.
  2. Numarul de polite renuntate/denuntate din total contracte emise pentru fiecare vanzator nu poate sa depaseasca 3 contracte in perioada de concurs.
  3. Evaluarea vanzarilor si desemnarea castigatorilor pentru Premiul I si Premiul II se va face in primele 3 zile lucratoare ale lunii mai - 2019.
  4. Castigatorii vor fi anuntati prin intermediul adresei de e-mail.
 1. Premii
  1. Premiile constau in vouchere.
  2. Nu se va acorda contravaloarea in bani pentru premii si acesta nu se poate inlocui cu alte beneficii. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane.
  3. Valoarea maxima a premiilor acordate este de 18.500,00 lei / concurs.
 2. Contactarea si validarea castigatorilor
  1. Brokerul va transmite lunar un raport catre Organizator cu numele persoanelor care au efectuat vanzarea.
  2. Daca unul sau mai multi castigatori nu raspund notificarilor trimise de Aegon in termen de 5 zile lucratoare, nu pot fi contactati sau daca refuza premiul, acesta (premiul) se considera nevalidat si va fi anulat.
  3. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate o considera drept frauda.
  4. Orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din concurs a participantului in cauza.
  5. Angajatii sau colaboratorii Brokerului care, la data acordarii premiilor, au inregistrata cererea de incetare a contractului de munca sau a contractului de colaborare cu Brokerul, pierd eligibilitatea pentru acestea. Vor fi eligibili pentru a intra in posesia premiilor doar cei care nu se afla intr-una din situatiile prevazute anterior la acest articol.
 3. Protectia datelor personale
  1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata la sediul Organizatorului.
  2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor / castigatorilor la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.
  3. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii, urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date , dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie .

Datele personale ale angajatilor/colaboratorilor brokerului care participa la 

  1. concurs vor fi comunicate exclusiv in interiorul celor doua organizatii.
 1. Taxe si impozite
  1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor, in conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IV „Impozitul pe venit”.
  2. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a participantului. De la data inmanarii premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestora revin participantului.
 2. Incetarea concursului
  1. Prezentul concurs poate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.
 3. Litigii
  1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
 4. Dispozitii finale
  1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorului. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.
  2. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la concurs si care se afla in afara culpei organizatorului.
  3. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.
  4. Orice fel de contestatii venite din partea participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 0264224209, e-mail suport.vanzari@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, in termen de 3 zile lucratoare de la data extragerii castigatorului. Solutionarea contestatiei se va efectua de catre comisia care a validat castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.
  5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 72 de ore înainte de a intra în vigoare.

 

Organizator concurs:

S.C AegonTowarzystwo Ubezpieczeń

na Życie S.A. Varşovia - Sucursala Floreşti