Asigura-te ca vei fi asigurat

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei  "Asigura-te ..... ca vei fi asigurat".

Art. 1  Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., societate de intermediere in asigurări, autorizata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, înregistrata sub nr. RBK-293, cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, etaj 2, sector 6, înmatriculata in Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, CUI 17437817.

Art. 2  Drept de participare

La campania "Asigura-te ..... ca vei fi asigurat"  poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, client sau potențial client Safety Broker, care achiziționează pe perioada Campaniei o poliță de asigurare CASCO, la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER –  si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament. Nu au drept de participare angajații SAFETY BROKER precum si membrii de gradul I ai familiilor lor. Prin participarea la aceasta campanie, se considera acceptata automat intrarea asiguratului in baza de date a companiei SAFETY BROKER.

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este 16 iunie 2015 – 15 iulie 2015. După data de 15 iulie 2015, achiziționarea produselor menționate in prezentul  Regulament Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

Art. 5  Condiții de validitate

Pentru ca o persoana sa beneficieze de campania "Asigura-te ..... ca vei fi asigurat"  trebuie sa achiziționeze de la City Insurance o poliță de asigurare ``CASCO PENTRU FIECARE`` cu valabilitate de 12 luni, in una din locațiile menționate la Art. 3, in perioada de desfășurare a Campaniei specificata la Art. 4, in mod direct – fără intermediari, in condițiile prezentului regulament.

Polița de locuința facultativa ``OPTIM CASA`` este valabila in următoarele condiții:

a)     Se emite doar pentru asigurații poliței ``CASCO PENTRU FIECARE`` persoane fizice;

b)     Asigurarea facultativă a locuinței ``OPTIM CASA`` acoperă multiple riscuri, iar despăgubirile sunt acordate în limita sumei asigurate pentru care clientul a optat, după cum urmează:

  1. Pentru clădire:

Asiguratul poate opta, în funcție de valoarea reala și de tipul locuinței sale, pentru orice sumă asigurată astfel:

  • Tip A: sumă asigurată cuprinsă între 20.000 și 100.000 euro;

 

  • Tip B: sumă asigurată cuprinsă între 10.000 și 50.000 euro.

 

  1. Pentru valori de asigurare mai mari de 100.000 EURO, solicitantului i se va propune emiterea de către City Insurance S.A.., prin intermediul sistemului informatic, a unei polițe facultative pentru bunuri și locuințe.

2.    Pentru locuințe construite după/inclusiv anul 1971. Dacă anul de construcție este 1970 sau anterior, Optim Casa se poate încheia doar cu suma asigurată de 10.000 euro

  1. 2.     Pentru bunuri

``OPTIM CASA`` acoperă și bunurile din locuință, în limita a 10% din Suma Asigurată a locuinței/clădirii, dar până la 5.000 euro.   

  1. 3.     Sublimite

pentru apa de conductă, limita de răspundere este de 1.000 euro/eveniment și pe întreaga perioadă asigurată;

pentru răspundere civilă față de terți, suma asigurată este de1.000 euro/eveniment și pe întreaga perioadă asigurată.

 

Pentru suma asigurata de 10.000 EURO aferenta Tip B si 20.000 euro aferenta Tip A nu sunt asigurate riscurile PAD.

 

Riscuri acoperite de Asigurarea Optim Casa

Asigurarea facultativă a locuinței ``OPTIM CASA`` acoperă multiple riscuri, iar despăgubirile sunt acordate în limita sumei asigurate pentru care clientul a optat.

Locuința și bunurile asigurate

Pentru acestea sunt acoperite următoarele riscuri: fenomene naturale: cutremur de pământ, prăbușire sau alunecare de teren, inundație; fenomene atmosferice: trăsnet, furtună, grindină, ploaie torențială, vijelie, căderi masive de zăpadă (viscol), avalanșă, greutatea stratului de zăpadă, incendiu, explozie, căderi de corpuri, coliziuni cu vehicule, furt. 

Apa de conductă

Sunt acoperite riscuri ce pot determina pagube materiale directe cauzate clădirilor sau bunurilor asigurate de apa provenită în urma avarierii accidentale a conductelor de apă, a robinetelor și altor accesorii ale instalațiilor de alimentare sau evacuare a apei, a apelor pluviale, a celor de încălzire și de climatizare, din dotarea locuinței sau a clădirii în care este situată locuința asigurată.

Răspundere civilă față de terți

Sunt acoperite riscuri ce pot determina pagube materiale pe care Asiguratul, fără rea intenție (din culpă), le poate cauza terțelor persoane.

Polița ``OPTIM CASA`` se acorda pentru o singura achiziționarea unei singure polițe ``CASCO PENTRU FIECARE`` cu o durata de maxim 12 luni.

Perioada de valabilitate a poliței ``OPTIM CASA`` va fi identica cu perioada de valabilitate a poliței  ``CASCO PENTRU FIECARE``.

Art. 6  Mecanismul campaniei

La încheierea in perioada de desfășurare a Companiei a unei polițe ``CASCO PENTRU FIECARE`` cu valabilitate de 12 luni (la sediile menționate la art. 3), de la societatea de asigurare City Insurance, clientul va obține gratuit o asigurare facultativa de locuința ``OPTIM CASA``, produs City Insurance.

Art. 7  Alte reglementari

Campania este valabila numai pentru persoanele care au încheiat direct – fara intermediari, o poliță de asigurare emisa de City Insurance si vânduta de SAFETY BROKER, in perioada de desfășurare a prezentei Campanii. Pentru a îndeplini condițiile de participare la aceasta Campanie, participanții trebuie sa aibă cel puțin 18 (optsprezece) ani. Data achitării poliței  de asigurare trebuie sa fie cuprinsa in perioada 16 iunie 2015 – 15 iulie 2015. Contractul trebuie sa fie încheiat in conformitate cu condițiile de eligibilitate stabilite de SAFETY BROKER, prin prisma legislației in domeniu si a normelor si reglementarilor interne ale acestuia. Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

Art.8  Publicitatea prezentului Regulament

Prezentul Regulament este disponibil la sediile precizate la art.3 al prezentului regulament, precum si  pe site-ul firmei (www.safetybroker.ro). SAFETY BROKER își rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata campaniei, cu notificarea prealabila a participanților prin publicarea modificărilor pe site-ul www.safetybroker.ro .

Art.9   Date de contact ale SAFETY BROKER

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro