Acum poți schimba ghinionul in ceva mai bun

28 Februarie 2018 - 14:42
Campania "Acum poti schimba ghinionul in ceva bun"

Regulamentul Campaniei

Acum poți schimba ghinionul in ceva mai bun
 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Acum poți schimba ghinionul in ceva mai bun” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie pot participa toți asigurații care dețin o polița RCA valabila emisa de către Organizator si care produce un eveniment rutier in care sunt produse pagube materiale unui alt autovehicul, împreună cu proprietarul vehiculului avariat. Pentru a participa la aceasta campanie este necesar a fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 de mai jos.

 

Art. 3  Promovarea si Locațiile de derulare ale campaniei

Promovarea acestei campanii se va efectua la nivelul Municipiului București si a județului Ilfov, astfel:

 • pe 6 panouri stradale (in diferite zone din Mun. București si județul Ilfov);

 • spoturi publicitare la radio ZU

 • afișe - se vor pune pe pereți in cadrul service-urilor partenere si a locațiilor Safety din Mun. București si județul Ilfov;

 • online – pe paginile de Facebook si pe site-urile oficiale atât ale Organizatorului cat si a service-urilor partenere;

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Acum poți schimba ghinionul in ceva mai bun” este 1 martie 2018 – 31 mai 2018.

 

Art. 5  Condiții de validitate

In Campanie sunt inscrisi in mod automat toți asigurații RCA ai Safety Broker la nivel național care îndeplinesc condițiile menționate la Art. 2 si Art. 6, in perioada de desfășurare a Campaniei specificata la Art. 4, in condițiile prezentului regulament.

 

Art. 6  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Acum poți schimba ghinionul in ceva mai bun” Organizatorul urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare facultativa precum si promovarea service-urilor partenere in rândul clienților săi.

Pentru a putea participa la aceasta campanie este nevoie de îndeplinirea cumulata a următoarelor condiții:

 1. Existenta unui client Safety Broker care deține o poliță RCA valabila emisa de Organizator;

 2. Producerea de către acesta a unui eveniment asigurat prin polița menționată la lit. a);

 3. Contactarea de către părțile implicate in eveniment a Call Center-ului Organizatorului la nr. 0319660 in vederea realizării documentației necesare avizării dosarului de dauna;

 4. Prezentarea asiguratului si a păgubitului la unul din service-urile partenere menționate in prezentul regulament si utilizarea de către amândoi participanți a serviciilor acelui service partener.

In situația îndeplinirii cumulate a condițiilor de mai sus:

 • Păgubitul primește gratuit de la service-ul partener mașină la schimb pe perioada reparației;

 • Asiguratul, client Safety Broker, va primi un voucher cadou in valoare de 100 Euro, voucher ce poate fi utilizat doar pentru achiziționarea de la Safety Broker, a oricărui tip de poliță facultativa in valoare de 100 Euro, pe parcursul anului 2018.

 

Art. 7  Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art.8  Service-uri partenere:

 • Auto Car Grup 1 Service SRL - Str. Pritopescu Constantin nr. 9C, Pipera/Voluntari, ILFOV www.autocar.ro;

 • Auto Expert Grup - Strada Prelungirea Ghencea nr. 133,Judetul Ilfov;

 • Techart Connections - 062204, Strada Preciziei 34, București;

 • Multibrand Service Auto – București, zona Pallady, Str. Nicolae Teclu Nr. 5, sector 3, (ieșirea spre A2 – Autostrada Soarelui, vis-a-vis Decathlon Pallady, in incinta Taxi Titan S.A.);

 • AEF Automobile, București, B-dul Timișoara 161, sector 6;

 • Auto Car & Truccks Technology SRL, Sos de Centura 24-26 Tunari-Otopeni.


Art.9   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General

Articole recente

07 Octombrie 2020 - 12:18

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei ``Acasa in siguranta`` este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica...

16 Iunie 2020 - 14:39

Raspandirea Coronavirusului reprezinta o criza globala si o incetinire sau chiar blocare in multe domenii de activitate. Asiguratorii si brokerii stiu ca este un moment foarte dificil pentru...