Acasa in siguranta

07 Octombrie 2020 - 12:18
Acasa in siguranta!

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei ``Acasa in siguranta`` este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

Campania se adresează tuturor persoanelor care dețin imobile cu destinația de locuință si pentru care exista obligativitatea încheierii de polițe PAD, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului Regulament. Prin participarea la campanie, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

 

Art. 3  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a Campaniei este 07.10.2020 - 31.10.2020, ora 24.00.

 

Art. 4  Locul de desfășurarea campaniei

Prezenta Campanie se desfășoară prin asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si prin angajații Safety Broker.

 

Art. 5 Mecanismul campaniei

 

La emiterea in perioada campaniei, a unei polițe noi ( nu se aplica in cazul reinnoirilor din luna octombrie)de asigurare facultativa a locuinței, cu o prima de asigurare anuala de minimum 300 de lei, asiguratul primește gratuit polița obligatorie (PAD).
Sunt eligibile pentru aceasta campanie:

  • Polițele noi(nu se aplica in cazul reinnoirilor din luna octombrie )de asigurare facultativa a locuinței cu prima de asigurare de minim 300 RON si plata integrala;
  • Polițele emise la orice societate de asigurare autorizata, in perioada  07.10.2020 – 31.10.2020;
  • Polița de asigurare PAD sa fie emisă odată cu polița de asigurare facultativa a locuinței;

 

 

Art. 6  Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către beneficiarii, persoane fizice, prin obținerea beneficiului financiar acordat prin prezenta Campanie, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”.

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la Campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8 Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General

Articole recente

16 Iunie 2020 - 14:39

Raspandirea Coronavirusului reprezinta o criza globala si o incetinire sau chiar blocare in multe domenii de activitate. Asiguratorii si brokerii stiu ca este un moment foarte dificil pentru...

28 Februarie 2018 - 14:42
Regulamentul CampanieiAcum poți schimba ghinionul in ceva mai bun  ...