INFORMATII DESPRE SOLUTIONAREA PETITIILOR

Conform Normei „Privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asiguratorilor si a brokerilor de asigurare” din 21.10.2014 emisa de Autoritatea de Supraveghere Financiara:

Prin petent, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare.

Petentul trebuie sa se identifice prin nume, semnături, adresa.

Prin petiție, se înțelege cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit la alin. (2) sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare.

Pentru soluționarea pe cale amiabila a petițiilor ce au legătura cu activitatea subscrisei, puteți apela la una dintre următoarele modalități:

  • depunerea la sediul societății (sediul central si punctelor de lucru SAFETY BROKER) a petiției scrise sau completarea formularului de petiție existent in cadrul unităților teritoriale;
  • prin e-mail, la adresa petitii@safetybroker.ro;
  • prin serviciul poștal/curier, la adresa sediului central: Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, sector 6, București;
  • prin intermediul site-ului societatii www.safetybroker.ro

Toate petițiile sunt înregistrate in registrul unic de petiții indiferent de modalitatea de primire a acestora.

Pentru petițiile primite prin una din modalitățile mai sus-menționate, SAFETY BROKER va transmite un răspuns oficial la adresa indicata de către petent (prin e-mail sau prin curier).

Termenul de soluționare a petiției este de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării primirii acesteia, conform prevederilor acestei Normei.

Pentru solicitări de informații privind stadiul rezolvării petițiilor, ne puteți contacta la:

  • adresa de email: petitii@safetybroker.ro;
  • număr de telefon: 021.745. 62. 70 (Convorbirile telefonice sunt taxate conform tarifelor in vigoare)
  • fax: 021.413.09.47