„Experimentează o croazieră epică”

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

Experimentează o croaziera epica

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Experimentează o croazieră epică” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze ca si companie de brokeraj de către ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajati ai Safety Broker la nivel național, care detin cod RAF si certificare IMA valabila si care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER precum si la sediul/domiciliul asiguraților.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Experimentează o croaziera epica” este 1 martie – 15 august  2021. Polițele emise după data de 15 August 2021, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Experimentează o croaziera epica” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare non RCA si non PAD emise pentru oricare din societățile de asigurare cu care subscrisa are semnat contract de intermediere. .

 

In cadrul Campaniei „Experimentează o croaziera epica” se vor lua in calcul doar participanții care subscriu in perioada de concurs polițe non RCA si non PAD, cu valoarea Primelor Brute Subscrise (PBS) de minimum  100.000 Euro.

 

Podiumul celor 3 câștigători se stabilește in funcție de cel mai mare volum cumulat realizat de fiecare participant in perioada de concurs, la oricare societate de asigurare.

 

Fondul de premiere va fi acordat  in data de 20 August 2021 si consta in:

Fiecare din cei trei câștigători va beneficia de un loc  la evenimentul  UNTOLD Odyssey ce se va desfășura in perioada 01.09.-05.09.2021

Pachetul conține:

 - Cazare in cabina Charmed,

 - Toate mesele incluse,

 - Pachetul de entertainment și internet,

 - Toate taxele și 270 € credit  la bord/persoană, în contul de croazieră.

 

*  Pachetul nu include  zborurile și transferurile de la și către aeroport.

**  Din valoarea premiului  se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General