"O Surpriza pentru Moș Crăciun!"

Dată început
Dată sfârșit

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului `` O Surpriza pentru Moș Crăciun `` (denumit in continuare “CONCURSUL”), este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Organizatorul va derula CONCURSUL pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții.

 

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

CONCURSUL va începe in data de 15.12.2020, ora 10.00  și se va desfășura până la data de 21.12.2020, ora 18.00.

 

CONCURSUL se desfășoară la sediul  SAFETY BROKER.

 

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. La Concurs pot participa în mod automat toți copiii angajațilori și asistenților în brokeraj persoane fizice ai Safety Broker la nivel național, cu vârsta cuprinsă între 2 și 14 ani, care acceptă și respectă condițiile prezentului regulament.

 

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS

În cadrul Concursului „O Surpriza pentru Moș Crăciun” fiecare participant care îndeplinește condițiile stipulate la art. 3, trebuie să creeze un cadou inedit pentru Moș Crăciun. Cadoul poate fi un desen, o prăjiturică, un glob de pus în brad, o coroniță, o brățară a prieteniei, orice idee este binevenită, doar sa fie creat de copil. Participantul trebuie să fotografieze cadoul și să trimită poza pe adresa: safetycare@safetybroker.ro 

Câștigătorul se stabilește în funcție de originalitatea și creativitatea fiecărei lucrări în parte.

 

Fondul de premiere constă în acordarea:

Lcoul 1 – Ultrabook Toshiba Z20T-C Tableta FHD Intel M7 Gen 6 Skylake Refurbished

2 premii surpriză – constând în produse promoționale Safety Broker.

 

5. PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR

Pe baza analizării originalității si calității fiecărei lucrări în parte, declararea câștigătorului va avea loc în data de 22.12.2020, ora 14.00, la sediul organizatorului, situat în București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6 și va fi efectuată de către o comisie de deliberare formată din 2 reprezentanți Safety Broker.

 

Numele câștigătorului, împreună cu poza creației sale vor fi publicate pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro., pe pagina de facebook a organizatorului www.facebook/Safety Broker de Asigurare.

 Câștigătorul va fi anunțat telefonic dar și printr-un email de către un reprezentant al organizatorului.

6.TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

7. DIVERSE

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant, la sediul Organizatorului precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile acestui regulament, acceptându-l ca atare. Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derulării Concursului, cu condiția efectuării unui anunț public in acest sens si a întocmirii unui act adițional la acest Regulament.

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General