„Hai liberare!”

Dată început
Dată sfârșit

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei Hai liberare! este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament, si care vor încheia, in perioada campaniei, polițe tip CASCO la Gothaer Asigurari si Reasigurari  de minim 10.000 Euro PBS.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei Hai liberare! este 1 Iunie  2020 – 31 decembrie 2020. Polițele emise după data de 31 decembrie 2020, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea CampanieiHai liberare!  se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare CASCO emise de Societatea de Asigurare-Reasigurare Gothaer S.A.. Aceasta Campanie se adresează strict rețelei de vânzări a Organizatorului si, nefiind adresata clienților, nu reprezintă reclama sau publicitate remunerata in sensul art. 12 pct. 5 din Legea 236/2018 privind distribuția de asigurări.

 

In cadrul Campaniei Hai liberare!se va lua in calcul valoarea Primelor Brute Subscrise  a polițelor de asigurare CASCO emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare - Reasigurare Gothaer Romania , de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 1 iunie 2020 – 31 decembrie 2020.

 

Podiumul se stabilește in data de 20 ianuarie 2021, in funcție de volumul Primelor Brute Subscrise  a polițelor de asigurare CASCO emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare-Reasigurare Gothaer S.A. in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere, consta in:

  • Locul 1 – Voucher de vacanta ( Valea Prahovei) in valoare de 500 Euro
  • Locul 2 – Voucher de vacanta ( Valea Prahovei) in valoare de 300 Euro
  • Locul 3 – Voucher de vacanta (Valea Prahovei) in valoare de 200 Euro

*Valabilitate voucher calatorie pe tot parcursul anului 2021.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General