„RCA la tine acasa”

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

RCA la tine acasa

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „RCA la tine acasaeste compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Calea Giulesti, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa functioneze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Prezentul Concurs este realizat in parteneriat cu societatiile de asigurare care au in portofoliu acest produs.

 

Art. 2  Drept de participare

La acesta sunt inscrisi in mod automat toti asistentii in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajati ai Safety Broker la nivel national, care detin cod RAF si certificare IMA valabila si care accepta si respecta conditiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locatiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfasoara la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afiseaza sigla SAFETY BROKER, precum si la sediul/domiciliul asiguratilor.

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfasurare a campaniei „RCA la tine acasa” este 1 aprilie – 30 aprilie 2020. Politele emise dupa data de 30 Aprilie 2020 , ora 23.59, nu mai confera dreptul de a participa la campanie.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „RCA la tine acasa” se urmareste stimularea vânzarilor de polite de asigurare RCA emise pentru oricare societate de asigurare.

 

In cadrul Campaniei „RCA la tine acasa” se vor lua in calcul numarul  politelor RCA  emise in luna aprilie a.c., cu valabilitate de 6 respectiv 12 luni,  la oricare din societatiile partenere, in perioada de desfasurare a concursului 1 Aprilie  – 30 Aprilie  2020.

 

Podiumul se stabileste in functie de numarul politelor emise in perioada 1 aprilie - 30 Aprilie a.c., la oricare societate de asigurare, in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere ce va fi acordat in data de 31 Mai 2020, consta in:

 

  • Locul 1 – sejur hotel Nyota, Mamaia  in valoare de 700 Euro;
  • Locul 2 -  voucher calatorie in valoare de  500 Euro
  • Locul 3 -  voucher calatorie in valoare de  300 Euro;

 

 *din valoarea voucherului se retin impozite conform normei in vigoare*

 

 

Premiile vor fi inmanate castigatorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu castigatorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Castigatorii vor fi anuntati de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate castiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozitiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipuleaza: „(4) Nu sunt impozabile urmatoarele venituri obtinute in bani si/sau in natura:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

Bucuresti, Calea Giulesti, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General