Luna asigurarilor de locuinte

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Concurs

``Luna Asigurarilor de Locuinta``

 

Art. 1 Organizatorul Concursului

Este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2 Drept de participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să dețină un cont de Facebook si/sau Instagram, completat cu o adresă de email validă, pe care o folosesc în mod constant.

Participarea la Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală a prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

Un participant poate înscrie mai multe comentarii, dar poate câștiga o singură dată.

 

Art. 3 Durata campaniei

Perioada de desfășurare a concursului este 01.10.2019 - 31.10.2019, ora 24.00.

 

Art. 4 Mecanismul campaniei

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie să urmeze cumulat următorii pași:

  • Sa se prezinte in oricare din sediile Safety Broker sau ale unui Partener Safety Broker si sa facă un selfie cu imaginea de concurs;
  • Sa posteze pe pagina sa de Facebook sau Instagram cu #safety1st;
  • Sa dea check-in in sucursala/agentia in care se afla, daca locația nu are adresa implementata pe googlemaps/facebook atunci poți face check in @Safety Broker de Asigurare;

 

Art. 5. Premiile oferite in cadrul concursului

În cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti astfel:

  1. Marele premiu 1 voucher de călătorie in valoare de 1000 de euro.
  2. 10 premii constând într-o asigurare de locuință obligatorie PAD fiecare.

 

Art. 6. Desemnarea Câștigătorilor

știgătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (efectuată cu random.org) astfel:

Primele 10 numere extrase vor fi castigatorii a cate o Asigurare de Locuinta PAID

Urmatoarele 2 numere extrase vor fi rezerve

Ultima extragere va fi pentru premiul cel mai mare - Un voucher de calatorie in valoare de 1000 de Euro; in aceasta extragere intra toti participantii la concurs.

știgătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul final în data de 10.11.2019, astfel: vor fi anunțați printr-un comentariu general de anunțare la postarea concursului, precum și printr-un mesaj privat transmis de pe pagina de Facebook Safety Broker în care li se vor solicita, strict în scopul transmiterii premiilor, următoarele informații: nume, prenume și adresa de e-mail precum si informațiile necesare emiterii polițelor de asigurare PAD menționate la pct. 5.2..

În cazul în care există câștigători care nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, se va trece la anunțarea rezervei.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Premiul va fi expediat pe adresa de mail comunicată de fiecare câștigător. Fiecare câștigător va trebui să confirme primirea premiului ca răspuns la mesajul primit pe mail.

 

Art. 7 Taxe si impozite

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 8 Alte reglementari

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 9 Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site: www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General