Ai vibe-ul distractiei de la UNTOLD asigurat prin Safety Broker

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Concurs

``Ai vibe-ul distractiei de la UNTOLD asigurat prin Safety Broker``

 

Art. 1  Organizatorul Concursului

Organizatorul concursului ``Ai vibe-ul distractiei de la UNTOLD asigurat prin Safety Broker`` este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului Regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a-și valida participarea. Nu pot participa la acest concurs angajaţii S.C Safety Broker, nici rudele de gradul întâi (părinţi, copii) .

Pentru a putea participa la Concurs, participanţii trebuie să dețină un cont de Facebook, completat cu o adresă de email validă, pe care o folosesc în mod constant.

Participarea la Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prezentului Regulament. Prin participarea la concurs, participanţilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare.

Un participant poate înscrie mai multe comentarii, dar poate câștiga o singură dată.

 

Art. 3  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a concursului este 19. 07. 2019 –26.07.2019 ora 23.59.

 

Art. 4  Mecanismul campaniei

Pentru a participa la Concurs, utilizatorii trebuie sa parcurga toate etapele de mai jos:

-Acceseze pagina de Facebook Safety Broker

- Like paginii de Facebook Safety Broker

-Like si share la postarea concursului disponibilă pe pagina de Facebook Safety Broker

- Să dea tag unui prieten printr-un comentariu la postare

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii concursului va fi disponibila pe pagina oficiala de facebook a organizatorului Câștigătorii.

 

Art. 5. Premiile oferite in cadrul concursului

 

În cadrul Concursului se vor acorda 5 invitații, General Acces (4 zile) fiecare, la festivalul UNTOLD, care va avea loc între 01.08-04.08.2019, in Cluj Napoca

· 5 bilete General Acces

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6. Desemnarea Castigatorilor

 

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți (efectuată prin random.org)

Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în data de 29.07.2019, astfel: vor fi anunțati printr-un comentariu general de anunțare la postarea concursului , precum și printr-un mesaj privat transmis de pe pagina de Facebook Safety Broker în care Ii se vor solicita, strict în scopul transmiterii premiului, următoarele informații: nume, prenume și adresa de mail. Printr-un mesaj pe mail, câștigătorilor li se vor transmite atasate biletele de acces la festivalul UNTOLD.

În cazul în care există câștigători care nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/incomplete, se va trece la anunțarea rezervei.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive care nu țin de el.

Premiul va fi expediat pe adresa de mail comunicată de fiecare câștigător. Fiecare câștigător va trebui să confirme primirea premiului ca răspuns la mesajul primit pe mail.

 

 

Art. 7  Taxe si impozite

 

Organizatorul Safety Broker se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in cadrul acestui concurs , in conformitate cu legea 227/2015, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului, inclusiv aceea de a suporta impozitul aferent fiecarui premiu acordat.

 

Art. 8 Alte reglementari

Prin participarea la concurs, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 9  Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General