„Si noi …. iubim mașinile!”

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

Si noi …. iubim mașinile!

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Si noi …. iubim mașinile!” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri  ai Safety Broker la nivel național si angajații Safety Broker, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament, si care vor încheia, in perioada campaniei, polițe tip CASCO la City Insurance S.A. de minim 150.000,00 Lei PBI.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER din toata tara, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Si noi …. iubim mașinile!” este 1 februarie 2019 – 31 decembrie 2019. Polițele emise după data de 31 decembrie 2019, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Si noi …. iubim mașinile!” se urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare CASCO emise de Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A..

 

In cadrul Campaniei „Si noi …. iubim mașinile! ” se va lua in calcul valoarea Primelor Brute Încasate a polițelor de asigurare CASCO emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A, de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 1 februarie 2019 – 31 decembrie 2019.

 

Podiumul se stabilește in data de 20 ianuarie 2020, in funcție de volumul Primelor Brute Încasate a polițelor de asigurare CASCO emise pentru societatea de asigurare  Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. in perioada de concurs.

 

Fondul de premiere, ce va fi acordat in cadrul Conferinței anuale Safety Broker 2020, consta in:

  • Locul 1 – Dreptul de folosință al unui autoturism marca Opel model Insigna, pe o perioada de 48 de luni (perioada contractului  de leasing operațional încheiat intre Organizator si Motoractive Multiservices SRL).
  • Locul 2 - Dreptul de folosință al unui autoturism marca Opel model Corsa, pe o perioada de 48 de luni (perioada contractului  de leasing operațional încheiat intre Organizator si Motoractive Multiservices SRL )
  • Locul 3 - Dreptul de folosință al unui autoturism marca Opel model Corsa, pe o perioada de 48 de luni (perioada contractului  de leasing operațional încheiat intre Organizator si Motoractive Multiservices SRL).
  • Locul 4 - Dreptul de folosință al unui autoturism marca Opel model Corsa, pe o perioada de 48 de luni (perioada contractului  de leasing operațional încheiat intre Organizator si Motoractive Multiservices SRL ).
  • Locul 5 - Dreptul de folosință al unui autoturism marca Opel model Corsa, pe o perioada de 48 de luni (perioada contractului  de leasing operațional încheiat intre Organizator si Motoractive Multiservices SRL ).

*Organizatorul va acoperi integral rata de leasing si primele de asigurare aferente fiecărui autovehicul in parte. Cheltuielile aferente utilizării (inclusiv taxa de 0.2 Euro/km plus TVA, parcurs peste 20.000 km/an) / întreținerii autovehiculele rămân in sarcina câștigătorului. știgătorii vor putea beneficia de premiu condiționat de valabilitatea Contractului de asistenta in Brokeraj încheiat cu Safety Broker.

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro, Email: office@safetybroker.ro

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

 dl. Viorel Vasile

 Director General