“Eurolife – Let’s rock the contest”

Dată început
Dată sfârșit

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Eurolife – Let’s rock the contest

Art. 1. ORGANIZATORUL

(1) Organizatorul Campaniei  Eurolife – Let’s rock the contest! este Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6A, clǎdirea Olympus, camera 2.06, et. 2, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/3247/2007, Cod Unic de Inregistrare 21112449, autorizata pentru functionare de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor prin Decizia nr. 578/2007, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub numarul RA/060/2007, avand nr. de inregistrare in Registrul ANSPDCP de evidenta a operatorilor de date cu caracter personal 4465, denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

(2) Derularea campaniei promotionale, conform regulilor din prezentul regulament, este obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, dar nu inainte de a anunta, conform articolului 4 din prezentul regulament.

Art. 2. TERITORIUL, LOGISTICA SI DURATA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

(1) Campania Eurolife – Let’s rock the contest!” organizata si desfasurata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, se va desfasura in perioada 1 decembrie 2018 – 28 februarie 2019, in reteaua partenerului Safety Broker.

(2) In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publicului in conformitate cu modalitatile prevazute la Art. 4.

Art. 3. DREPT DE PARTICIPARE

(1)Campania se adreseaza tuturor angajaților si asistenților in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri ai Safety Broker la nivel national (denumite in continuare „Participanti”) care emit Polite de asigurare Eurolife in perioada mai sus amintita si care sunt de acord cu conditiile prezentului Regulament. Vor fi acordate 10 premii, criterul de eligibilitate fiind atingerea unui prag minim de prime brute subscrise  anualizate in valoare de 6000 lei.

 (2) Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

Art. 4. Regulamentul Campaniei

(1) Campania Eurolife – Let’s rock the contest!” se va derula in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

(2) Regulamentul Campaniei poate fi consultat la adresa www.safetybroker.ro.

(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau schimba prezentul Regulament pe parcursul derularii campaniei, completarea si/sau modificarea urmand a fi aduse la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la alin. (2) din prezentul articol.

Art. 5 mecanismul de desfasurare a campaniei 

(1) Campania  Eurolife – Let’s rock the contest!” se desfasoara in perioada 1 decembrie 2018 – 28 februarie 2019, in reteaua nationala a partenerului Safety Broker.