City Break in Londra

Dată început
Dată sfârșit

Regulamentul Campaniei

City Break in Londra

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei City Break in Londra este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

 Art. 2  Drept de participare

La aceasta sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, angajatii si partenerii Safety Broker care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la sediile SAFETY BROKER, respectiv ale Partenerilor SAFETY BROKER care afișează sigla SAFETY BROKER. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei City Break in Londraeste 15 septembrie – 31 decembrie 2018. Polițele emise după data de 31 decembrie 2018, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei  City Break in Londrase urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare RCA emise pentru societatea de asigurări Watford Insurance Company Europe – Suc. București.

 

In cadrul Campaniei City Break in Londra se va lua in calcul numărul polițelor de asigurare RCA emise pentru societatea de asigurare Watford Insurance Company Europe – Suc. București, de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 15 septembrie – 31 decembrie 2018.

 

Campania City Break in Londrase va desfășura concomitent in patru zone geografice, după cum urmează:

  •  Zona Sud va cuprinde participanții din județele Bucuresti+ Ilfov
  •  Zona Nord-Est + Sud-Est va cuprinde participanții din județele Suceava, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomita, Calarasi, Constanta, Dambovita, Prahova
  • Zona Vest + Sud-Vest va cuprinde participanții din județele :Timisoara, Arad, Hunedoara, Caras- Severin, Mehedinti, Dolj, Valcea, Arges, Olt, Gorj, Giurgiu 
  • Zona Nord-Vest + Nord + Centru va cuprinde participanții din județele: Cluj, Alba, Bihor, Satu-Mare, Maramures, Bistrita Nasaud, Brasov, Harghita, Mures, Covasna si Sibiu

 

Podiumul se stabilește in funcție de numărul polițelor de asigurare RCA emise pentru societatea de asigurare  Watford Insurance Company Europe – Suc. București in perioada de concurs, pentru fiecare Zona in parte.

 

Fondul de premiere pentru fiecare Zona in parte, ce va fi acordat in data de 15 ianuarie 2019, consta in:

  • Locul 1 - City break la Londra- in valoare de 1000Euro;
  • Locul 2 - o tableta IPad- in valoare de 600 Euro;
  • Locul 3 - Telefon Iphone -in valoare de 400 Euro;

*din valoarea voucherului se rețin impozite conform normei in vigoare*

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire. Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al Safety Broker, precum si pe site-ul oficial al organizatorului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului. Un participant poate câștiga doar un singur premiu.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor Concursului, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General