Urmează-ți drumul în siguranță cu Safety Broker

24 Aprilie 2018 - 15:16
oferta RCA

Regulamentul Campaniei

Urmează-ți drumul în siguranță cu Safety Broker

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Urmează-ți drumul în siguranță cu Safety Broker” este compania SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in București, Calea Giulești, nr. 8D, et. 2, Sector 6, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6184/2005, Cod Unic de Înregistrare 17437817, autorizata sa funcționeze de ASF in baza Deciziei nr. 3894/13.06.2005, înmatriculata in Registrul Brokerilor sub nr. RBK – 293/15.06.2005 (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal prin dl. Viorel Vasile – Director General.

 

Art. 2  Promovarea si Locațiile de derulare ale campaniei

Promovarea acestei campanii se va efectua la nivelul national astfel:

  • pe 7 unipoluri stradale (in diferite zone ale tarii);

  • spoturi publicitare la radio Europa FM la nivel national;

  • online – pe paginile de Social Media si pe site-ul oficial ale Organizatorului;

 

Art. 3  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei „Urmeaza-ti drumul in siguranta cu Safety Broker” este 01 mai 2018 – 31 mai 2018 la radio si 28 aprile - 29 iulie stradal.

 

Art. 4  Condiții de validitate

De aceasta oferta pot beneficia in mod automat toți proprietarii/posesorii de autocamioane, autovehicule transport persoane cu peste 40 de locuri, in perioada de desfășurare a Campaniei specificata la Art. 3, in condițiile prezentului regulament.

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei „Urmeaza-ti drumul in siguranta cu Safety Broker” organizatorul urmărește stimularea vânzărilor de polițe de asigurare RCA emise de catre City Insurance in conditiile mentionate mai jos.

Cumpartorul va beneficia de urmatoarele tarife pentru vehicule încadrate în clasele Bonus MALUS B0-B8

● Prima flat RCA pentru cap tractor: 5950RON/an

● Prima flat RCA pentru semiremorca: 200 RON/an

● RCA valabil în toate ţările înscrise în Cartea Verde

 

Art. 6 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si  libera circulație a acestor date. Prin urmare, SAFETY BROKER se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 7 Date de contact ale Organizatorului

 

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

 

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru: luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetybroker.ro

Email: office@safetybroker.ro

 

Prezentul regulament s-a întocmit intr-un exemplar original disponibil la sediul central al

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

Reprezentant legal

dl. Viorel Vasile

Director General

Articole recente

07 Octombrie 2020 - 12:18

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei ``Acasa in siguranta`` este SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.R.L., persoana juridica...

16 Iunie 2020 - 14:39

Raspandirea Coronavirusului reprezinta o criza globala si o incetinire sau chiar blocare in multe domenii de activitate. Asiguratorii si brokerii stiu ca este un moment foarte dificil pentru...